Jak odzyskać pieniądze, korzystając z pomocy komornika?

Wielu przedsiębiorców zmuszonych jest do egzekwowania należności za produkty czy usługi. Problem jest dość powszechny i często wymaga wsparcia, czyli zaangażowania komornika. Warto próbować odzyskać swoje pieniądze właśnie za jego pośrednictwem. Podpowiadamy, od czego zacząć.

Wniosek o wszczęcie egzekucji
Przede wszystkim podstawą jest poprawne przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji oraz złożenie go w kancelarii komornika. Wszelkie informacje o majątku dłużnika warto zawrzeć w składanym dokumencie. Czas odzyskania długu przez komornika nie jest odgórnie ustalony – zależy od konkretnej sprawy.
Oczywiście komornik ustali to osobiście, między innymi korzystając z dostępnych publicznie rejestrów i innych źródeł, może też wezwać dłużnika i zażądać wykazu jego majątku. Jego kolejnym krokiem względem dłużnika jest złożenie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji oraz dostarczenie mu odpisu tytułu wykonawczego.

Proces odzyskiwania długu
Komornik może odzyskać pieniądze przedsiębiorcy w prosty sposób – poprzez zajęcie wynagrodzenia za pracę lub z tytułu umowy o dzieło, emeryturę, rentę czy dochody z innych tytułów, może też zająć rachunki bankowe, wierzytelności lub inne prawa majątkowe, nieruchomości (np. dom, działka), ruchomości (np. samochód, motocykl, telewizor; nie mogą to być przedmioty i urządzenia domowe niezbędne dla dłużnika i jego domowników) stanowiącej własność dłużnika, praw majątkowych (np. udziałów w spółce). Ostatnim etapem jest opis wyniku egzekucji oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego po skutecznym odzyskaniu długu. W wyniku egzekucji komorniczej dług powinien zostać jak najszybciej odzyskany, ale komornik nie może pozbawić dłużnika wszystkich środków na utrzymanie.
Warto wiedzieć, że nie jest to jedyny powód do umorzenia postępowania – można tego dokonać również w kilku innych sytuacjach, na przykład wtedy, gdy po prostu tego zażądasz, albo jeśli egzekucję skierowano przeciwko osobie niebędącej dłużnikiem czy też po wygaśnięciu Twojego tytułu wykonawczego. Komornik może bowiem prowadzić postępowanie egzekucyjne tylko wtedy, gdy ma tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny) wobec dłużnika i sąd nadał mu klauzulę wykonalności – w praktyce jest to zwykle sądowy nakaz zapłaty lub wyrok.

Pomoc komornika a koszty
Komornik ustala koszty postępowania egzekucyjnego już po zakończeniu prowadzonych działań. Ponosi je dłużnik, ale podczas postępowania egzekucyjnego może też być potrzeba wniesienia zaliczki – między innymi za dodatkowe czynności generujące wydatki.
Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika