Licytacje Komornicze Ruchomości

Licytacje komornicze umożliwiają nabycie m.in. ruchomości, tj. samochodu, mebli, sprzętu elektrycznego czy dzieł sztuki. To jedno z postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komornika sądowego w celu zaspokojenia pieniężnych roszczeń wierzyciela. Licytację wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.
Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika