Informacje dla dłużników i wierzycieli

Czy komornik jest prawnikiem?
Zawód komornika wymaga wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności prawniczych, gdyż podczas prowadzonych działań opiera się na przepisach prawnych. Aby wykonywać zawód komornika, należy ukończyć wyższe studia prawnicze. Dowiedz się, jakie są obowiązki komornika.

Eksmisja komornicza - na czym to polega? Czym jest egzekucja komornicza. Mieszkanie zakupione z niechcianym lokatorem to dość częsty problem – warto sprawdzić szczegóły. Oto kilka ważnych faktów odnośnie do praw i obowiązków komornika, a także postępowania egzekucyjnego.

Czy komornik zajmie trzynastą emeryturę?
Komornik nie może zająć trzynastej emerytury (tzw. „trzynastki”). Co warto wiedzieć o jednorazowym świadczeniu dla emerytów i rencistów.

Ile może zabrać komornik z pensji, emerytury, konta, zlecenia?
Jaką kwotę komornik ma prawo zająć z pensji dłużnika za pracę na etacie, z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia, emerytury lub z rachunku bankowego. Ile środków komornik musi pozostawić osobie zadłużonej na podstawowe potrzeby.

Oświadczenia majątkowe komorników są już jawne
Komornik ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe przed objęciem stanowiska (ew. w trakcie) – maks. do 30 kwietnia każdego roku i w czasie do 30 dni od momentu zwolnienia stanowiska

Komornik musi pełnić zastępstwo – nawet mimo strat?
Komornik wyznaczony jako zastępca innego komornika, musi przyjąć ten obowiązek – nawet mimo ewentualnych strat finansowych dla kancelarii.

Podstawowe prawa komornika
Komornik to funkcjonariusz publiczny który działa z ramienia sądu i przeprowadza licytacje komornicze i egzekucje. Najważniejsze prawa i zadania komornika.

Komornik a windykator – podstawowe różnice
Komornik i windykator to inne zawody, mimo że wiele osób je błędnie ze sobą utożsamia. Komornik działa z ramienia sądu, a windykator na wniosek wierzyciela. Najważniejsze różnice między uprawnieniami komornika i windykatora oraz ich postępowaniem

Jak odzyskać pieniądze, korzystając z pomocy komornika?

Licytacja komornicza – o czym warto wiedzieć?
Licytacja komornicza – jeden z podstawowych obowiązków komornika. Składa się ona z kilku etapów – jakie wyróżnia się czynności postępowania i jak przebiega licytacja komornicza.

Ile komornik może zająć z emerytury i renty? Zmiany w przepisach
Informacje na temat wysokości kwoty jaką komornik ma prawo zająć z emerytury, a jaką kwotę musi pozostawić dłużnikowi na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb.

Jak zostać dobrym komornikiem?
Komornik to funkcjonariusz publiczny, który działa z ramienia sądu. Zawód ten wiąże się z dużą odpowiedzialnością, wymaga wszechstronnej wiedzy i predyspozycji psychicznych. Oto jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać komornikiem.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika