KOMORNIK SĄDOWY BYDGOSZCZ

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.

Komornik Sądowy – Bydgoszcz

Informacja o zmianie adresu siedziby kancelarii

Informujemy, że Kancelaria Komornicza Damiana Skóry przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy przenosi się na nowy adres. Od dnia 18 września 2023 roku biuro komornika sądowego zlokalizowane będzie przy ulicy Grunwaldzkiej 20/6 w Bydgoszczy.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Kancelarii Komorniczej Damiana Skóry przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Czym zajmuje się komornik sądowy i kancelaria komornicza?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym powołanym do pełnienia swoich obowiązków przy sądzie rejonowym. Wykonując powierzone mu czynności, podlega ustawom, orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego. Działania komornika są ściśle określone przez przepisy prawa, a jego uprawnienia i obowiązki różnią się w zależności od jurysdykcji.

Komornik Bydgoszcz - Damian Skóra

Komornik sądowy jest odpowiedzialny za odzyskiwanie należności, takich jak długi pieniężne, opłaty sądowe, alimenty czy nakazy zapłaty, na rzecz osób uprawnionych. Funkcjonariusz publiczny prowadzi postępowania egzekucyjne mające na celu odzyskanie tych środków w ramach postępowania komorniczego. Może dochodzić długów poprzez windykację, zajęcie rachunków bankowych, nieruchomości lub mienia ruchomego dłużnika, a także wystawienie tytułu egzekucyjnego. Do obowiązków komornika sądowego należy również licytacja komornicza. W przypadku, gdy dłużnik nie spłaca swojego zadłużenia, komornik może zająć jego majątek i przeprowadzić licytację w celu uzyskania środków na spłatę wierzyciela.

Kancelaria powstała w 2015 roku – od początku łączymy specjalistyczną wiedzę z zakresu egzekucji sądowej z wieloletnim doświadczeniem, aby móc oferować fachową pomoc. Prowadzimy kompleksowe działania umożliwiające poszukiwanie majątku dłużnika przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, tj. OGNIVO, CEPIK, PUE-ZUS, CBDKW i inne.

Komornik jest przedstawicielem władzy publicznej, ale mającym własne kompetencje. Każdy komornik działa przy sądzie rejonowym – np. komornik sądowy z Bydgoszczy działa przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Zawód ten jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji.

Komornik sądowy – obowiązki wynikające z ustawy

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji czynności komornika sądowego obejmują również wykonywanie orzeczeń sądowych, które w głównej mierze dotyczą regulowania należności na rzecz wierzyciela. Komornik sądowy sporządza protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego, sporządza spis inwentarza, doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, zażalenia i inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru, a także sprawuje nadzór nad publicznymi aukcjami na wniosek organizatora licytacji.

Do egzekucji komornik sądowy zalicza zarówno świadczenia pieniężne, jak i niepieniężne. Jego głównym celem jest wyegzekwowanie zobowiązań na rzecz wierzyciela, niezależnie od formy tych zobowiązań. W pierwszym przypadku komornik ma możliwość podejmowania działań mających na celu odzyskanie długów, opłat sądowych, alimentów czy nakazów zapłaty. Może przeprowadzać windykację, czyli dochodzić należności poprzez egzekucję z majątku dłużnika. Komornik może zająć rachunki bankowe, nieruchomości lub mienie ruchome dłużnika w celu uzyskania środków na spłatę wierzyciela. Natomiast świadczenia niepieniężne dotyczą podejmowania działań w celu zabezpieczenia, odebrania lub przekazania określonych przedmiotów lub wartości wierzycielowi (np. nieruchomości). Do czynności, które wykonuje komornik sądowy, zalicza się również licytacje niepieniężne, na których oferowane są przedmioty lub usługi, z których uzyskane środki są przeznaczone na spłatę długu.

Komornik Bydgoszcz – Damian Skóra to gwarancja wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Komornik sądowy w Bydgoszczy – rewir działania

Komornik sądowy wykonuje czynności zazwyczaj na terenie swojego rewiru komorniczego, ale warto wiedzieć, że może prowadzić egzekucje na terenie całego kraju. Wierzyciel ma prawo wybrać komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkiem mogą być na przykład sprawy o egzekucję z nieruchomości. W takich przypadkach komornik działa poza obszarem swojego rewiru – np. komornik sądowy z Bydgoszczy może prowadzić sprawę w innym mieście, podobnie jak komornik z Krakowa czy Warszawy. Komornik sądowy w Bydgoszczy, podobnie jak inni komornicy, jest obowiązany przestrzegać przepisów prawa, dbać o dobro stron oraz zachować tajemnicę zawodową.

Komornik podejmuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wierzyciela, czynności niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji lub zabezpieczenia roszczenia.

Komornik sądowy Bydgoszcz

Komornik sądowy a windykator

Komornika sądowego często myli się z windykatorem – jednak w odróżnieniu od niego komornik działa na podstawie ustawy, np. egzekwuje zasądzone sumy pieniędzy na rzecz wierzyciela. Czyni to na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli dłużnik dobrowolnie nie zapłacił. Przy prowadzeniu czynności egzekucyjnych komornik ma prawo zajmować ruchomości lub nieruchomości, a dłużnik ma obowiązek go wpuścić i poddać się czynnościom.

Komornik przy braku przyzwolenia dłużnika ma prawo wejść do domu w asyście policji – zapewnia to bezpieczeństwo funkcjonariuszowi publicznemu wykonującemu czynności egzekucyjne. Komornik posługuje się pieczęcią z godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Windykator z kolei działa w imieniu wierzyciela – jego rolą jest przede wszystkim odzyskiwanie należności.

DANE KONTAKTOWE

ul. Grunwaldzka 20/6
85-236 Bydgoszcz
tel. 52 366 62 93
fax. 52 522 34 86
e-mail: bydgoszcz.skora@komornik.pl

Numer konta:
04 2030 0045 1110 0000 0415 1730
(BGŻ BNP Paribas)

 

GODZINY PRACY KANCELARII

Poniedziałek
Wtorek
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.30

Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 9.00-16.00.

FORMULARZ KONTAKTOWY

12 + 5 =

DOJAZD DO KANCELARII

Komornik Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika