KOMORNIK SĄDOWY BYDGOSZCZ

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.

Komornik Sądowy – Bydgoszcz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Damian Skóra uprzejmie informuje, że od dnia 1 czerwca 2020 r. została wznowiona bezpośrednia obsługa interesantów z zachowaniem standardów bezpieczeństwa określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. (Dz.U. 2020.878) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników kancelarii oraz samych interesantów, w poczekalni kancelarii oraz w sekretariacie może przebywać jedna osoba. Do kancelarii można wejść jedynie w maseczce ochronnej lub przyłbicy. Każda osoba wchodząca do kancelarii jest zobowiązana do dezynfekowania rąk płynem na bazie alkoholu dostępnym w kancelarii.

Ogólnopolski protest Komorników Sądowych

W związku z przystąpieniem do Ogólnopolskiego protestu Komorników Sądowych zmianie mogą ulec godziny i sposób funkcjonowania naszej kancelarii.

Czym zajmuje się komornik sądowy i kancelaria komornicza?

Każdy komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Wykonując powierzone mu czynności, podlega ustawom, orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego. W praktyce oznacza to, że egzekucja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa.

Komornik Bydgoszcz - Damian Skóra

Kancelaria powstała w 2015 roku – od początku łączymy specjalistyczną wiedzę z zakresu egzekucji sądowej z wieloletnim doświadczeniem, aby móc oferować fachową pomoc. Prowadzimy kompleksowe działania umożliwiające poszukiwanie majątku dłużnika przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, tj. OGNIVO, CEPIK, PUE-ZUS, CBDKW i inne.

Komornik jest przedstawicielem władzy publicznej, ale mającym własne kompetencje. Każdy komornik działa przy sądzie rejonowym – np. komornik sądowy z Bydgoszczy działa przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Zawód ten jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji.

Komornik Bydgoszcz – obowiązki wynikające z ustawy

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji komornik wykonuje orzeczenia sądów w sprawach o roszczenia pieniężne, np. egzekwuje od dłużników zasądzoną sumę pieniędzy (np. kredyty, faktury itp.) oraz świadczenia niepieniężne (np. eksmisja, odebranie rzeczy).

Ponadto komornik wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o zabezpieczenie roszczeń, przygotowuje protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego, sporządza spis inwentarza, doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, zażalenia i inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru, a także sprawuje nadzór nad publicznymi licytacjami na wniosek organizatora licytacji.

Komornik Bydgoszcz – Damian Skóra to gwarancja wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Kancelaria komornicza Bydgoszcz

Komornik sądowy a windykator

Komornika sądowego często myli się z windykatorem – jednak w odróżnieniu od niego komornik działa na podstawie ustawy, np. egzekwuje zasądzone sumy pieniędzy na rzecz wierzyciela. Czyni to na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli dłużnik dobrowolnie nie zapłacił. Przy prowadzeniu czynności egzekucyjnych komornik ma prawo zajmować ruchomości/nieruchomości, a dłużnik ma obowiązek go wpuścić i poddać się czynnościom. Komornik przy braku przyzwolenia dłużnika ma prawo wejść do domu w asyście policji – zapewnia to bezpieczeństwo komornikowi wykonującemu czynności egzekucyjne. Komornik posługuje się pieczęcią z godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

Windykator z kolei działa w imieniu wierzyciela – jego rolą jest przede wszystkim odzyskiwanie należności.

Czy można wybrać komornika z innego miasta?

Komornik zazwyczaj działa na terenie swojego rewiru komorniczego, ale warto wiedzieć, że może prowadzić egzekucje na terenie całego kraju. Wierzyciel ma prawo wybrać komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (są jednak wyjątki – m.in. sprawy o egzekucję z nieruchomości). W takich przypadkach komornik działa poza obszarem swojego rewiru – np. komornik sądowy z Bydgoszczy może prowadzić sprawę w innym mieście, podobnie jak komornik z Krakowa czy Warszawy.

Komornik podejmuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wierzyciela, czynności niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji lub zabezpieczenia roszczenia.

DANE KONTAKTOWE

ul. Wełniany Rynek 9/5
85-036 Bydgoszcz
tel. 52 366 62 93
fax. 52 522 34 86
e-mail: bydgoszcz.skora@komornik.pl

Numer konta:
04 2030 0045 1110 0000 0415 1730
(BGŻ BNP Paribas)

 

GODZINY PRACY KANCELARII

Poniedziałek
Wtorek
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.30

Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 9.00-16.00.

FORMULARZ KONTAKTOWY

10 + 5 =

DOJAZD DO KANCELARII

Komornik Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika