Czym różni się komornik od windykatora?

Komornik sądowy wiele razy bywa utożsamiany z windykatorem – niesłusznie, gdyż nie wykonują tych samych zawodów. Obaj podejmują próby odzyskania długu, ale jednak na innych etapach – windykator stara się odzyskać pieniądze, zanim sprawa znajdzie się w sądzie, z kolei komornik rozpoczyna pracę już po tym, jak sąd wyda wyrok.

Traktowanie nazw tych zawodów zamiennie to poważny błąd, gdyż różnice między nimi są bardzo duże i widoczne. Warto wiedzieć, co odróżnia komornika sądowego od windykatora, gdyż każdy może mieć styczność z ich pracą i pomóc sobie, znajomym czy członkom rodziny. Mają inne możliwości, prawa i obowiązki.

Obaj prowadzają czynności na zlecenie jakiegoś wierzyciela i mają tę samą podstawę do działania, czyli dług. Ich celem jest zaspokojenie jego roszczeń. Różnic jest między nimi jednak więcej i są one niezwykle istotne. Przede wszystkim komornik sądowy rozpoczyna działania dopiero wtedy, gdy sąd wyda odpowiednie orzeczenie. Windykator zaś podejmuje kroki na wniosek wierzyciela, a zatem wcześniej niż sprawa trafi na drogę sądową. Komornik ma też większe prawa i uprawnienia, a windykator bywa bardziej ograniczony w działaniach.

Windykator nie ma prawa zmuszać nas metodami „siłowymi” do spłaty, czyli wejść bez naszej zgody do naszego domu, stosować szantażu, nic wynieść czy wejść na nasze konto. Może tłumaczyć i przekonywać, działać perswazją, a także negocjować i rozłożyć dług na raty. Częste telefony i odwiedziny mogą zostać uznane za nękanie i windykator może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
Więcej możliwości ma z kolei komornik sądowy. Działa z ramienia sądu, co daje mu prawo wejść siłowo do mieszkania dłużnika i zająć mienie nawet pod jego nieobecność. W razie problemów może stawić się w asyście policji. Zgodne z prawem będzie też zajęcie przez komornika rachunku bankowego, rent i innych świadczeń.

Komornik sądowy musi zdobyć wykształcenie na odpowiednim kierunku studiów. To podstawowa i bardzo istotna różnica. Konieczne jest zatem ukończenie studiów prawniczych trwających pięć lat, a także aplikacji komorniczej, aby móc wykonywać ten zawód. Ponadto musi zostać powołany na stanowisko przez Ministra Sprawiedliwości. Z kolei windykator nie musi zdobywać konkretnego wykształcenia, a procesem windykacji zajmują się rozmaite przedsiębiorstwa. Mogą to być zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje.
Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika