Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe to podmioty mające prawo do wszczęcia postępowania egzekucyjnego świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Wcześniej jednak jej członkowie muszą jednak skompletować szereg dokumentów.

Wspólnoty mieszkaniowe
Wymagane są mianowicie wniosek o wszczęcie postępowania wraz z podpisem osoby uprawnionej, oryginał tytułu wykonawczego, oryginał albo odpis uchwały poświadczonej przez notariusza o powołaniu zarządu wspólnoty, który ją reprezentuje.

Warto też pamiętać, że w razie jeśli wierzyciela reprezentuje profesjonalny pełnomocnik, np. adwokat, uchwałę o powołaniu zarządu można złożyć formie odpisu wierzytelnego przygotowanego przez pełnomocnika.

Jest też szereg dokumentów i działań, których wspólnota może dokonać, aby usprawnić postępowanie egzekucyjne. Może przekazać informację, czy dłużnik jest w posiadaniu nieruchomości należącej do wspólnoty. Warto też wybrać reprezentanta, który będzie miał prawo odbierać pocztę w imieniu wspólnoty – może to być m.in. zarządca wspólnoty.

wspólnoty mieszkaniowe

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika