Licytacje Komornicze

Licytacje komornicze w Bydgoszczy – Informacje:

Informuję, że nie zamieszczam ogłoszeń o licytacjach komorniczych na portalach ogłoszeniowych typ olx, allegro, anonse, gumtree itp.

Aktualne licytacje dostępne są w zakładkach: licytacje ruchomości (wyprzedaże, auta komornicze, samochody), licytacje nieruchomości (licytacje domów, mieszkań) i na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl

Licytacje komornicze ruchomości

  • Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych (art. 867[1]§1 kpc).
  • W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 867[2] kpc).
  • Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 kpc).

Licytacje komornicze ruchomości

Licytacje komornicze nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do licytacji nieruchomości jest:

  • posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • wpłata w terminie i formie podanej w obwieszczeniu rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania.

Licytacje komornicze nieruchomości

e-licytacje komornicze

Licytacje komornicze pozwalają na skrócenie czasu przebiegu całego procesu w odniesieniu do klasycznych licytacji. Rozwiązanie zapewnia transparentność przetargu oraz uniknięcie zmów cenowych. Mają one też większy zasięg, co może poprawić ściągalność długów. Poza tym taka forma aukcji to także niższe koszty. Więcej informacji można uzyskać klikając w poniższy przycisk.

e-Licytacje komornicze
Licytacje komornicze Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika