Licytacje komornicze

Wśród różnych możliwości pozyskania środków na spłatę długu, czyli egzekwowanego świadczenia, jest sprzedaż majątku dłużnika. W tym celu organizowane są licytacje publiczne ruchomości oraz nieruchomości. 

Gdzie można znaleźć informacje o licytacjach komorniczych? 

Licytacje komornicze są organizowane, by wierzyciel na skutek sprzedaży ruchomości lub nieruchomości dłużnika mógł odzyskać pieniądze. Wobec dłużnika musi być wszczęte odpowiednie postępowanie egzekucyjne.

Aktualne obwieszczenia o licytacjach są publikowane na tablicach ogłoszeń poszczególnych sądów rejonowych, a także na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej: https://licytacje.komornik.pl/. Odwiedź stronę krajowej rady komorniczej – licytacje publiczne są na niej publikowane na bieżąco.

Licytacje komornicze w Bydgoszczy – Informacje

Informuję, że nie zamieszczam ogłoszeń o licytacjach komorniczych na portalach ogłoszeniowych typ olx, allegro, anonse, gumtree czy innych serwisach o podobnym charakterze.

Aktualne licytacje dostępne są w zakładkach: licytacje ruchomości (wyprzedaże, auta komornicze, samochody, dzieła sztuki, meble), licytacje nieruchomości (licytacje domów, mieszkań czy biur) i na stronie internetowej Licytacje.komornik.pl. Poniżej omawiam, co wyróżnia dane aukcje komornicze, a także, jak przebiegają takie licytacje, wyjaśnię też, czy polskie prawo przewiduje licytacje online.

Licytacje komornicze ruchomości

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych (art. 867[1]§1 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom od razu się ją zwraca.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji komorniczej (art. 867[2] kpc).

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 kpc).

Licytacje komornicze ruchomości

Licytacje komornicze nieruchomości – warunki 

Warunkiem przystąpienia do licytacji nieruchomości jest:

  • posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • wpłata w terminie i formie podanej w obwieszczeniu rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania.

Licytacje komornicze nieruchomości

E-licytacje komornicze

Licytacje komornicze pozwalają na skrócenie czasu przebiegu całego procesu w odniesieniu do klasycznych licytacji. Rozwiązanie zapewnia transparentność przetargu oraz uniknięcie zmów cenowych. Mają one też większy zasięg, co może poprawić ściągalność długów. Poza tym taka forma aukcji to także niższe koszty. Więcej informacji można uzyskać klikając w poniższy przycisk.

e-Licytacje komornicze

Jak przebiega licytacja komornicza?

Przebieg licytacji komorniczej regulują odpowiednie przepisy. Aukcje są organizowane dopiero wtedy, gdy komornik nie ma czego zająć z oszczędności lub wynagrodzeń dłużnika. Organem przeprowadzającym egzekucję jest komornik, który działa przy danym sądzie rejonowym. Wierzyciel ma jednak prawo samodzielnie wybrać kancelarię komorniczą.

Aukcje komornicze mają charakter publiczny. Wystarczy stawienie się jednego licytanta, by aukcje komornicze odbyły się. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu należy potwierdzić dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Sprzedaż ruchomości może też odbywać w drodze licytacji elektronicznej (tzw. e-licytacje) – taka opcja jest możliwa na wniosek wierzyciela.

Z operatami szacunkowymi nieruchomości i ruchomości można zapoznać się w kancelarii przy ul. Wełniany Rynek 9/5 w Bydgoszczy. Zapraszam do kontaktu – przedstawię szczegóły dotyczące różnych etapów windykacji.

Licytacje komornicze Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika