Licytacje komornicze

Do podstawowych obowiązków komornika należy m.in. przeprowadzenie licytacji komorniczej. Jej celem jest wyegzekwowanie zobowiązania od dłużnika. Warto jednak wiedzieć, że składa się ona z kilku etapów, zanim zostanie zorganizowana publiczna sprzedaż jego majątku. 

Licytacja komornicza – na czym polega?

Licytacja komornicza polega na publicznej sprzedaży ruchomości (np. biżuterii, antyków, zegarków, maszyn rolniczych, samochodów itd.) oraz nieruchomości (np. mieszkania, grunty, garaże itd.) dłużnika i jest jednym z podstawowych obowiązków komornika. Może ona dotyczyć wszystkich ruchomości i nieruchomości dłużnika, który jest ich właścicielem lub współwłaścicielem. Częstym powodem rozpoczęcia egzekucji komorniczej jest niespłacanie zobowiązania przez dłużnika.

Udział mogą w niej wziąć osoby lub podmioty prawne, które wcześniej wpłacą wadium w określonej wysokości. Zwykle, aby wziąć udział w wyprzedaży komorniczej, wymagana jest wpłata rękojmi wynosząca 1/10 wartości licytowanego przedmiotu. Wygrywa ją – i zarazem dokonuje zakupu – ten, kto zaproponuje za konkretny przedmiot najwyższą kwotę. Odbywa się ona zatem, aż zostanie osiągnięta najwyższa kwota, jaką przyszły nabywca jest gotów zadeklarować.

Wyprzedaże komornicze – gdzie można znaleźć informacje?

Licytacje komornicze są organizowane, by wierzyciel na skutek sprzedaży ruchomości lub nieruchomości dłużnika mógł odzyskać pieniądze. Wobec dłużnika musi być wszczęte odpowiednie postępowanie egzekucyjneAktualne obwieszczenia o licytacjach są publikowane na tablicach ogłoszeń poszczególnych sądów rejonowych, a także na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej: https://licytacje.komornik.pl/.

Informuję, że nie zamieszczam ogłoszeń o licytacjach komorniczych na portalach ogłoszeniowych typ olx, allegro, anonse, gumtree czy innych serwisach o podobnym charakterze.

Licytacje komornicze w Bydgoszczy – informacje

Aktualne licytacje dostępne są w zakładkach: licytacje ruchomości (wyprzedaże, auta komornicze, samochody, dzieła sztuki, meble), licytacje nieruchomości (licytacje domów, mieszkań czy biur) i na stronie internetowej Licytacje.komornik.pl. Poniżej omawiam, co wyróżnia dane aukcje komornicze, a także, jak przebiegają takie licytacje, wyjaśnię też, czy polskie prawo przewiduje licytacje online.

Jak przebiega licytacja komornicza?

Przebieg licytacji komorniczej regulują odpowiednie przepisy. Aukcje są organizowane dopiero wtedy, gdy komornik nie ma czego zająć z oszczędności lub wynagrodzeń dłużnika. Organem przeprowadzającym egzekucję jest komornik, który działa przy danym sądzie rejonowym. Wierzyciel ma jednak prawo samodzielnie wybrać kancelarię komorniczą.

Wyprzedaże komornicze mają charakter publiczny. Wystarczy stawienie się jednego licytanta, by aukcje komornicze odbyły się. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu należy potwierdzić dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Sprzedaż ruchomości może też odbywać w drodze licytacji elektronicznej (tzw. e-licytacje) – taka opcja jest możliwa na wniosek wierzyciela. Z operatami szacunkowymi nieruchomości i ruchomości można zapoznać się w kancelarii przy ul. Wełniany Rynek 9/5 w Bydgoszczy. Zapraszam do kontaktu – przedstawię szczegóły dotyczące różnych etapów windykacji.


licytacje komornicze bydgoszcz

Licytacje komornicze ruchomości

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych (art. 867[1]§1 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom od razu się ją zwraca.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji komorniczej (art. 867[2] kpc).

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 kpc).

Licytacje komornicze ruchomości

Licytacje komornicze nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do licytacji nieruchomości jest:

  • posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • wpłata w terminie i formie podanej w obwieszczeniu rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania.

Licytacje komornicze nieruchomości

E-licytacje komornicze

Licytacje komornicze pozwalają na skrócenie czasu przebiegu całego procesu w odniesieniu do klasycznych licytacji. Rozwiązanie zapewnia transparentność przetargu oraz uniknięcie zmów cenowych. Mają one też większy zasięg, co może poprawić ściągalność długów. Poza tym taka forma aukcji to także niższe koszty. Więcej informacji można uzyskać klikając w poniższy przycisk.

e-Licytacje komornicze

 

Licytacje komornicze Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika