Eksmisja komornicza

Eksmisja komornicza jest skomplikowanym procesem, który rozpoczyna się od uzyskania wyroku sądu. Jest to środek ostateczny, mający na celu usunięcie lokatorów z zajmowanego lokalu, który został zlicytowany komorniczo lub w innych przypadkach wymagających interwencji komornika.

Eksmisja komornicza – jak działa?

Procedury eksmisyjne wymagają tytułu wykonawczego, czyli decyzji sądu nakazującej opróżnienie lokalu. Ważne jest, że komornik przed przystąpieniem do eksmisji musi dać lokatorom szansę na dobrowolne opuszczenie lokalu. Jeśli nie jest to możliwe, eksmisja jest realizowana z pomocą komornika, ale tylko po wskazaniu przez gminę odpowiedniego lokalu socjalnego lub tymczasowego.

Nowelizacja prawa, która została wprowadzona 21 kwietnia 2019 r., znacznie wpłynęła na proces eksmisji, dając większą ochronę lokatorom i jednocześnie utrudniając właścicielom szybkie odzyskanie posiadłości. Wymóg zapewnienia pomieszczenia tymczasowego przez gminę jest obecnie kluczowym elementem procesu.

Eksmisja lokatora po licytacji komorniczej

Kupno mieszkania na licytacji komorniczej może wiązać się z obecnością niechcianych lokatorów. Nowe przepisy, wprowadzone 21 kwietnia 2019 roku, utrudniają eksmisję na bruk, wymagając od komornika przeniesienia lokatorów do pomieszczenia tymczasowego wskazanego przez gminę.

Jeżeli gmina nie wskaże go w ciągu 6 miesięcy, komornik występuje do niej ponownie – o wskazanie miejsca, do którego dana osoba zostanie eksmitowana. Po nowelizacji przepisów komornik może przenieść niechcianego lokatora tylko do pomieszczenia tymczasowego, które wskaże gmina. Komornik ma obowiązek przeprowadzić eksmisję, jeżeli dłużnik, wierzyciel czy osoba trzecia wskaże miejsce spełniające wymogi tzw. pomieszczenia tymczasowego.

To ogromna zmiana dla właścicieli mieszkań zamieszkiwanych przez niepożądanego lokatora. Wykonanie wyroku eksmisyjnego i opróżnienie lokalu jest znacznie trudniejsze, gdyż staje się możliwe jedynie po wskazaniu przez gminę pomieszczenia tymczasowego. Jedynie wtedy komornik może usunąć dłużnika do lokalu wskazanego przez gminę – może to w praktyce oznaczać konieczność czekania… aż do skutku.

Ile kosztuje eksmisja komornicza?

Koszt eksmisji komorniczej jest ustalony ustawowo i zależy od typu lokalu, z którego ma być dokonana eksmisja. Szczegółowe opłaty wynoszą:

  • 1500 zł za eksmisję z lokalu mieszkalnego,
  • 2000 zł za eksmisję z lokalu użytkowego.

Wniosek o eksmisję komorniczą – jak to zrobić? 

Wniosek o eksmisję komorniczą składa się do właściwego sądu lub bezpośrednio do komornika, zawierając wszelkie niezbędne informacje o sprawie. Wnioskodawca musi uzasadnić swoje żądanie, dostarczając dowody i dokumentację, która potwierdza prawo do eksmisji.

eksmisja komornicza po licytacji

Pomieszczenie tymczasowe – jakie wymogi musi spełniać?

Warto zauważyć, że przepisy mówią o konieczności wskazania pomieszczenia – nie zaś mieszkania. Musi ono nadawać się do zamieszkania, mieć dostęp do wody (kran lub studnia, także poza budynkiem), WC (również może ono być poza budynkiem) i światła, posiadać oświetlenie elektryczne, możliwość ogrzewania, oferować możliwość zainstalowania sprzętu do gotowania. Co więcej, pomieszczenie musi zapewniać co najmniej 5 mkw powierzchni mieszkaniowej na osobę, niedopuszczalne są też zawilgocone ściany, podłogi i sufity.

Według ustawy pomieszczenie powinno znajdować się w tej samej miejscowości, co lokal opróżniany. Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego definiuje „pobliską miejscowość” – jest to miejscowość znajdująca się w powiecie, w którym mieści się lokal podlegający opróżnieniu, ew. w powiecie sąsiednim.

Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika