Dokumenty do pobrania

Jeśli decydujemy się skorzystać ze wsparcia komornika, będziemy musieli wypełnić odpowiednie dokumenty, np. wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych lub o alimenty, o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji czy też wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

W prawidłowo wypełnionym wniosku należy wymienić m.in. strony postępowania, miejsce ich zamieszkania itd. Komornik sądowy udzieli wskazówek, jak dokładnie należy sporządzić dany dokument. Wniosek można wysłać pocztą lub złożyć w kancelarii komornika.

Wzory wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnychZgłaszając sprawę do komornika, trzeba wypełnić wniosek egzekucyjny i dołączyć tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności (oryginał). Prawidłowo sformułowany wniosek powinien zawierać strony postępowania, ich miejsca zamieszkania, wysokość świadczenia itp.;
    Pobierz wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

  • Wniosek o sporządzenie spisu inwentarzaWniosek dla spadkobiercy najbezpieczniejsze jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wiąże się to z ograniczeniem odpowiedzialności spadkobiercy za długi do wysokości spadku, czyli do wysokości majątku wchodzącego w jego skład.

    Pobierz wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wypełniony i podpisany wniosek należy przedłożyć w kancelarii komornika wraz z dołączonym oryginałem tytułu wykonawczego.

Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika