Wnioski egzekucyjne i dokumenty – wzory do pobrania

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika nie jest wszczynane z urzędu. By odzyskać pieniądze, trzeba złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. To pierwszy krok do tego, by komornik zajął się egzekwowaniem Twoich pieniędzy. Sprawdź, co powinien zawierać wniosek egzekucyjny i jak go złożyć.

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzory dokumentów

Jeśli decydujemy się skorzystać ze wsparcia komornika, będziemy musieli wypełnić odpowiednie dokumenty, np. wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych, wniosek o alimenty, wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji lub wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. 

Prawidłowo wypełniony egzekucyjny powinien zawierać takie informacje jak m.in. strony postępowania oraz miejsce ich zamieszkania. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego można sporządzić samodzielnie. Komornik sądowy udzieli wskazówek, jak dokładnie należy sporządzić dany dokument. Następnie należy złożyć wniosek do komornika w jego kancelarii, można też wysłać go pocztą listem poleconym. 

Jak napisać wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wniosek egzekucyjny musi zawierać następujące elementy:

 • Oznaczenie komornika. Jeśli zdecydujesz się na komornika spoza rewiru, wymagane jest dodatkowo oświadczenie, że korzystasz z prawa wyboru komornika.
 • Oznaczenie strony – dokładne dane osobowe oraz dane dłużnika.
 • Wskazanie tytułu egzekucyjnego.
 • Detale odnośnie do należności wraz z kosztami. Trzeba wpisać dokładną wysokość długu wynikającą z tytułu wykonawczego oraz wysokość kosztów (np. sądowych). Trzeba też uściślić, kto ma ponieść koszty komornicze.
 • Podpis.
 • Spis załączników – m.in. tytuł wykonawczy, oświadczenie o wyborze komornika. Należy dołączyć je do wniosku.
 • Wskazanie sposobu lub sposobów egzekucji.

Wzory wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomościWierzyciel ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika polega na zajęciu nieruchomości, a następnie na sprzedaży w drodze licytacji publicznej. 
  • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego musi zawierać takie dane jak m.in. lokalizacja nieruchomości, numer księgi wieczystej oraz sposób egzekucji. By złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej, trzeba dysponować tytułem egzekucyjnym z klauzulą wykonalności. Dopiero wtedy możesz skierować sprawę do komornika sądowego.
  • Pobierz wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych

   • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnychWniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych. Zgłaszając sprawę do komornika, trzeba wypełnić wniosek egzekucyjny i dołączyć tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności (oryginał). Prawidłowo sformułowany wniosek powinien zawierać m.in. strony postępowania, ich miejsca zamieszkania, wysokość świadczenia. 
   • Pobierz wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wypełniony i podpisany wniosek należy przedłożyć w kancelarii komornika wraz z dołączonym oryginałem tytułu wykonawczego.

Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika