Wnioski egzekucyjne i inne dokumenty do pobrania

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika nie jest wszczynane z urzędu. By odzyskać pieniądze, trzeba złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. To pierwszy krok do tego, by komornik zajął się egzekwowaniem Twoich pieniędzy. Sprawdź, co powinien zawierać wniosek egzekucyjny i jak go złożyć.

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzory dokumentów

Jeśli decydujemy się skorzystać ze wsparcia komornika, będziemy musieli wypełnić odpowiednie dokumenty, np. wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych lub wniosek o alimenty, wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji lub wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. 

Prawidłowo wypełniony egzekucyjny powinien zawierać takie informacje jak m.in. strony postępowania oraz miejsce ich zamieszkania. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego można sporządzić samodzielnie. Komornik sądowy udzieli wskazówek, jak dokładnie należy sporządzić dany dokument. Następnie należy złożyć wniosek do komornika w jego kancelarii, można też wysłać go pocztą listem poleconym. 

Jak napisać wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wniosek egzekucyjny musi zawierać następujące elementy:

 • Oznaczenie komornika. Jeśli zdecydujesz się na komornika spoza rewiru, wymagane jest dodatkowo oświadczenie, że korzystasz z prawa wyboru komornika.
 • Oznaczenie strony – dokładne dane osobowe oraz dane dłużnika.
 • Wskazanie tytułu egzekucyjnego.
 • Detale odnośnie do należności wraz z kosztami. Trzeba wpisać dokładną wysokość długu wynikającą z tytułu wykonawczego oraz wysokość kosztów (np. sądowych). Trzeba też uściślić, kto ma ponieść koszty komornicze.
 • Podpis.
 • Spis załączników – m.in. tytuł wykonawczy, oświadczenie o wyborze komornika. Należy dołączyć je do wniosku.
 • Wskazanie sposobu lub sposobów egzekucji.

Wzory wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomościWierzyciel ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika polega na zajęciu nieruchomości, a następnie na sprzedaży w drodze licytacji publicznej. 
  • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego musi zawierać takie dane jak m.in. lokalizacja nieruchomości, numer księgi wieczystej oraz sposób egzekucji. By złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej, trzeba dysponować tytułem egzekucyjnym z klauzulą wykonalności. Dopiero wtedy możesz skierować sprawę do komornika sądowego.Pobierz wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych

   • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnychWniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych. Zgłaszając sprawę do komornika, trzeba wypełnić wniosek egzekucyjny i dołączyć tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności (oryginał). Prawidłowo sformułowany wniosek powinien zawierać m.in. strony postępowania, ich miejsca zamieszkania, wysokość świadczenia. 
   • Pobierz wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

   • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimentyWierzyciel nie ma obowiązku określać sposobu egzekucji czy wskazywać majątku dłużnika. Ustalenie wysokości dochodów to zadanie komornika. Zanim komornik podejmie działania, wymagana jest podstawa do wszczęcia egzekucji, bo działa na mocy wyroku sądowego. Należy zatem ustalić obowiązek alimentacyjny, a potem napisać odpowiedni wniosek. Pobierz wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji

   • Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisjiKomornik, wszczynając postępowanie egzekucyjne w celu eksmisji, wzywa dłużnika do dobrowolnego wykonania obowiązku nałożonego przez sąd, określając termin. Jeśli wezwanie do opróżnienia lokalu oraz wyegzekwowania świadczenia pieniężnego okaże się bezskuteczne, wnosi się przeprowadzenie eksmisji zgodnie z treścią załączonego tytułu wykonawczego.
    Pobierz wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

   • Wniosek o sporządzenie spisu inwentarzaWniosek dla spadkobiercy najbezpieczniejsze jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wiąże się to z ograniczeniem odpowiedzialności spadkobiercy za długi do wysokości spadku, czyli do wysokości majątku wchodzącego w jego skład.Pobierz wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wypełniony i podpisany wniosek należy przedłożyć w kancelarii komornika wraz z dołączonym oryginałem tytułu wykonawczego.

Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika