Dokumenty do pobrania

Jeśli decydujemy się skorzystać ze wsparcia komornika, będziemy musieli wypełnić odpowiednie dokumenty, np. wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych lub o alimenty, o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji czy też wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

W prawidłowo wypełnionym wniosku należy wymienić m.in. strony postępowania, miejsce ich zamieszkania itd. Komornik sądowy udzieli wskazówek, jak dokładnie należy sporządzić dany dokument. Wniosek można wysłać pocztą lub złożyć w kancelarii komornika.

Wzory wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości Wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. We wniosku należy należy wskazać dane takie jak lokalizacja nieruchomości, numer księgi wieczystej oraz sposób egzekucji . Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika polega na zajęciu nieruchomości, a następnie na sprzedaży w drodze licytacji publicznej.
  Pobierz wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnychZgłaszając sprawę do komornika, trzeba wypełnić wniosek egzekucyjny i dołączyć tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności (oryginał). Prawidłowo sformułowany wniosek powinien zawierać strony postępowania, ich miejsca zamieszkania, wysokość świadczenia itp.;
   Pobierz wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych

  Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

  Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji

  Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

  • Wniosek o sporządzenie spisu inwentarzaWniosek dla spadkobiercy najbezpieczniejsze jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wiąże się to z ograniczeniem odpowiedzialności spadkobiercy za długi do wysokości spadku, czyli do wysokości majątku wchodzącego w jego skład.

   Pobierz wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

  Wypełniony i podpisany wniosek należy przedłożyć w kancelarii komornika wraz z dołączonym oryginałem tytułu wykonawczego.

Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika