Informacje dla dłużników i wierzycieli

Czy komornik może zająć świadczenie 800+?
Świadczenie wychowawcze 800+, będące jednym z filarów polityki prorodzinnej w Polsce, jest tematem wielu dyskusji i pytań. Czy komornik może zająć środki pochodzące z tego programu?

Ochrona danych osobowych w procesie egzekucji komorniczej
Proces egzekucji komorniczej, będący integralną częścią systemu prawnego w celu wykonania orzeczeń sądowych oraz dochodzenia wierzytelności, wymaga szczególnej uwagi w kontekście ochrony danych osobowych.

Postępowanie upominawcze w kontekście egzekucji komorniczej
Postępowanie upominawcze w kontekście egzekucji komorniczej jest procedurą prawną, która pozwala wierzycielowi na szybkie i skuteczne dochodzenie swoich roszczeń finansowych od dłużnika.

Jak przygotować się na pierwszą rozmowę z komornikiem jako dłużnik?
Chęć współpracy i właściwe podejście może wpłynąć na dalszy przebieg procesu egzekucyjnego. Oto kilka kroków, które pomogą Ci przygotować się na to spotkanie. Wyjaśniamy, jak można porozumieć się z komornikiem.

Czy komornik może zająć konto członka rodziny?
Czy wiesz, jak sprawdzić, za co komornik zajął Twoje konto, czy też czy może on zająć konto członka rodziny? A co zrobić, gdy zajęcie wydaje się niesłuszne? Poniżej znajdziesz przydatne informacje, które rozwieją Twoje wątpliwości.

Czy dług u komornika się przedawnia?
Dług u komornika, czyli tzw. egzekucja komornicza, to sytuacja, w której dłużnik nie wywiązuje się z nałożonych na niego zobowiązań finansowych. W polskim prawie jest możliwość przedawnienia takiego długu, jednak proces ten rządzi się swoimi prawami i wymaga zrozumienia kilku kluczowych aspektów.

Czy komornik może dokonywać czynności pod nieobecność dłużnika?
Komornik wykonuje swoje czynności na podstawie przepisów prawa i orzeczenia sądu. Wiele osób zastanawia się, czy komornik ma prawo dokonywać czynności egzekucyjnych wtedy, gdy dłużnik nie jest obecny. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od konkretnej sytuacji.

Cofnięcie wniosku egzekucyjnego
Egzekucja komornicza to dla każdego dłużnika poważny problem. To utrata majątku oraz stres. Można jednak dojść do porozumienia z komornikiem lub wierzycielem w sprawie spłaty długu. W razie braku ugody, można wystąpić o cofnięcie wniosku egzekucyjnego. Co to oznacza i jak to zrobić?

Czy komornik informuje o egzekucji?
Komornik to osoba pełniąca ważną rolę w systemie prawnym, która jest odpowiedzialna za egzekwowanie decyzji sądowych w celu odzyskania należności wierzyciela. Czy komornik informuje nas o egzekucji? Jak sprawdzić, czy komornik zajął nasze konto?

Auta komornicze – jak kupić auto z aukcji komorniczej?
Licytacja komornicza to okazja do zakupu samochodu w atrakcyjnej cenie. Jeśli ich właściciele mają zobowiązania finansowe, których nie regulują, taki pojazd może trafić do komornika, który wystawi go na licytację. Uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczane do spłaty zadłużenia.

Koszty egzekucji komorniczej
Koszty egzekucji komorniczej są zróżnicowane i zależą od rodzaju egzekucji oraz wysokości długu. Pokrywa je dłużnik, a ich wysokość ustalana jest przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie ustawy o kosztach komorniczych czynności egzekucyjnych.

Kiedy komornik nie może zabrać samochodu?
Postępowanie egzekucyjne oznacza wiele problemów. Jednym z nich jest zajęcie i utrata majątku – m.in. ruchomości oraz nieruchomości. Tym razem wyjaśniamy, kiedy komornik nie ma prawa zabrać samochodu.

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?
Wiele osób decyduje się wziąć kredyt albo chwilówkę, ale nie zawsze udaje się spłacić te zobowiązanie w terminie. Są sytuacje, że długiem zajmuje się kancelaria komornicza. Przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki, warto sprawdzić, co dzieje się, gdy jest problem ze spłatą rat.

Kim jest wierzyciel hipoteczny?
Wierzyciel hipoteczny to wierzyciel posiadający specjalne uprawnienia. Ma prawo dochodzić roszczeń od dłużnika z jego nieruchomości obciążonej hipoteką. Przekonaj się, jakie ma szczególne prawa i obowiązki podczas czynności mających na celu wyegzekwowaniu należności.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego
Umorzenie postępowania egzekucyjnego to jedna z możliwości jego zakończenia. Jest możliwe w sytuacji, gdy nie ma szans na odzyskania całości lub nawet części długu. Decyduje o tym komornik, sąd albo sam wierzyciel.

Wyjawienie majątku dłużnika
Problemy ze spłatą zobowiązania finansowego, w dodatku trwające bardzo długo, mogą mieć poważne konsekwencje. Wierzyciel ma prawo złożyć odpowiednio wniosek do sądu, wtedy działania podejmuje komornik.

Przetargi komornicze – co to jest?
Licytacje komornicze są okazją do zakupów ruchomości i nieruchomości taniej. Wystawiane na aukcje są przedmioty dłużników objętych postępowaniem egzekucyjnym. Sprawdź, na czym polegają przetargi komornicze.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a postępowanie komornika
Kłopoty ze spłatą długu może mieć każdy z nas. Powody mogą być różne – m.in. niższe przychody w firmie, mniej zleceń lub utrata pracy albo choroba. W takich sytuacjach można złożyć wniosek o upadłość konsumencką, co pozwoli na tzw. oddłużenie.

Śmierć dłużnika – jak wygląda dalsze postępowanie?
Odzyskanie należności po śmierci dłużnika zwykle jest możliwe. Wyjaśniamy, kto spłaca długi po śmierci dłużnika, jak odzyskać pieniądze i jak wygląda dalsze postępowanie i czynności podejmowane przez komornika po takim zdarzeniu.

Zakaz eksmisji zostanie zniesiony
Przepis ustawy antycovidowej, który od dwóch lat zakazywał wykonania eksmisji nawet w sytuacjach, gdy stan budynku zagrażał zdrowiu i życiu lokatorów, zostanie uchylony. Oznacza to, że niebawem może zacząć się lawina eksmisji. Ukraińska specustawa uchyliła pandemiczny zakaz.

Czy komornik może zająć zwrot podatku?
Komornik prowadzący egzekucję komorniczą może ubiegać się o część każdej z posiadanych przed dłużnika sum. Nie tylko o oszczędności, ale nawet o zwrot podatku. Poznaj szczegóły.

Egzekucja nieruchomości
Za niespłacane długi odpowiada się całym majątkiem, co oznacza, że można stracić dom, mieszkanie lub działkę. W takich przypadkach możliwe jest bowiem zajęcie komornicze nieruchomości. Wyjaśniamy, na czym polega i jak przebiega procedura egzekucji z nieruchomości.

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?
W teorii egzekucja komornicza jest prowadzona aż do momentu zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Jednak w praktyce częściej zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągnąć należności, co utrudnia lub uniemożliwia mu zakończenie sprawy po myśli wierzyciela. Wyjaśniamy, jak przebiega taka egzekucja pod względem formalnym.

Poszukiwanie majątku dłużnika
Celem prowadzonego przez komornika postępowania jest odzyskanie pieniędzy przez wierzyciela. By jednak doszło do spłaty roszczeń od dłużnika, komornik musi zgromadzić wiedzę o jego majątku. Na czym polega poszukiwanie majątku przez komornika?

Zabezpieczanie roszczeń
Z zatorami płatniczymi mamy do czynienia, gdy kontrahent nie dostaje za towary lub usługi zapłaty w ustalonym terminie. Taka sytuacja sprawia, że sam nie może spełnić zobowiązań, które mają w stosunku do swoich partnerów handlowych. Zapobiec ma temu ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Wykaz majątku dłużnika
Celem egzekucji komorniczej jest spłacenie wierzyciela. Aby osiągnąć ten cel, komornik przeprowadzający egzekucję musi jak najwięcej dowiedzieć się na temat majątku dłużnika.

Czy komornik ma prawo zabrać 500 plus?
Czy komornik ma prawo zająć środki otrzymywane w ramach projektu 500+? Przepisy prawa określają, że wszystkie rodzaje świadczeń wychowawczych są wolne od zajęć komorniczych.

Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?
Egzekucja z nieruchomości nie jest prostym procesem, jednak czasem stanowi najskuteczniejsze rozwiązanie umożliwiające odzyskanie należności. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy długi właściciela nieruchomości są wysokie. Na czym więc polega egzekucja nieruchomości oraz jakie procedury są przewidziane w tym zakresie w Kodeksie postępowania cywilnego?

Jak wybrać dobrego komornika?
Wierzyciel mający tytuł wykonawczy może skierować wniosek o egzekucję do wybranego komornika. Wybór osoby, której zadaniem będzie zadbanie o Twoje pieniądze jest niezwykle ważny – od tego zależy efekt działań. Skuteczna egzekucja to skuteczny komornik. Wybór komornika przez wierzyciela jest możliwy, mimo że prawo to jest ograniczone.

Zabezpieczenie spadku przez komornika
W przypadku uprawdopodobnienia, że z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw majątkowych, które w chwili otwarcia spadku były we władaniu lub należały do spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie, sąd dokonuje zabezpieczenia spadku. Może to nastąpić na wniosek lub z urzędu. W tym drugim przypadku polecenie dokonania zabezpieczenia spadku, zmiany środka zabezpieczenia lub sporządzenia spisu inwentarza, sąd skieruje do komornika.

Licytacje komornicze domów – jak kupić dom na aukcji komorniczej?
Zakup nieruchomości to zawsze poważna decyzja – można wybrać mieszkanie albo dom z rynku pierwotnego lub wtórnego albo też z licytacji komorniczej. To świetne okazje, by znaleźć wyjątkowe okazje. Jak to wygląda i jak sfinalizować taką transakcję?

Wniosek o ściągnięcie alimentów i pomoc komornika
Niektórzy rodzice uchylają się od płacenia alimentów i konieczna jest pomoc komornika. Warto wiedzieć, jak przygotować odpowiedni wniosek o ich ściągnięcie. Podstawą rozpoczęcia egzekucji alimentów przez komornika sądowego jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Czy trzeba wpuszczać komornika do domu w trakcie pandemii?
Czy podczas pandemii koronawirusa musimy wpuścić komornika do domu? Czy zmiany prawne zwalniają z tego obowiązku? Sprawdziliśmy – szczegóły w artykule.

Kiedy po pomoc do komornika?
Nie pomogły prośby o zapłatę należności, wezwania i przypomnienia również okazały się bezskuteczne? Wiele osób nie może odzyskać samodzielnie swoich należności – wtedy warto zaangażować komornika. Potrzebny jest prawomocny tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności wydawaną przez sąd.

Mieszkanie z licytacji komorniczej
Wiele osób decyduje się na zakup nieruchomości z licytacji komorniczych, gdyż są to korzystne cenowo oferty. Mogą być nawet o ⅓ tańsze niż propozycje dostępne na rynku tradycyjnym. Rozważasz taki zakup? Wyjaśniamy, co warto wiedzieć.

Odwołanie komornika zależne od... wieku?
Dyskryminowany komornik? Wiek nie powinien stanowić podstawy do odwołania go z pełnionej funkcji. Szczegóły w tekście.

Jak zostać dobrym komornikiem?
Komornik to funkcjonariusz publiczny, który działa z ramienia sądu. Zawód ten wiąże się z dużą odpowiedzialnością, wymaga wszechstronnej wiedzy i predyspozycji psychicznych. Oto jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać komornikiem.

Ile komornik może zająć z emerytury i renty? Zmiany w przepisach
Informacje na temat wysokości kwoty jaką komornik ma prawo zająć z emerytury, a jaką kwotę musi pozostawić dłużnikowi na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb.

Podstawowe prawa komornika
Komornik to funkcjonariusz publiczny który działa z ramienia sądu i przeprowadza licytacje komornicze i egzekucje. Najważniejsze prawa i zadania komornika.

Komornik musi pełnić zastępstwo – nawet mimo strat?
Komornik wyznaczony jako zastępca innego komornika, musi przyjąć ten obowiązek – nawet mimo ewentualnych strat finansowych dla kancelarii.

Oświadczenia majątkowe komorników są już jawne
Komornik ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe przed objęciem stanowiska (ew. w trakcie) – maks. do 30 kwietnia każdego roku i w czasie do 30 dni od momentu zwolnienia stanowiska

Ile może zabrać komornik z pensji, emerytury, konta, zlecenia?
Jaką kwotę komornik ma prawo zająć z pensji dłużnika za pracę na etacie, z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia, emerytury lub z rachunku bankowego. Ile środków komornik musi pozostawić osobie zadłużonej na podstawowe potrzeby.

Czy komornik zajmie trzynastą emeryturę?
Komornik nie może zająć trzynastej emerytury (tzw. „trzynastki”). Co warto wiedzieć o jednorazowym świadczeniu dla emerytów i rencistów.

Czy komornik jest prawnikiem?
Zawód komornika wymaga wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności prawniczych, gdyż podczas prowadzonych działań opiera się na przepisach prawnych. Aby wykonywać zawód komornika, należy ukończyć wyższe studia prawnicze. Dowiedz się, jakie są obowiązki komornika.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika