Informacje dla dłużników i wierzycieli

Czy komornik ma prawo zabrać 500 plus?
Czy komornik ma prawo zająć środki otrzymywane w ramach projektu 500+? Przepisy prawa określają, że wszystkie rodzaje świadczeń wychowawczych są wolne od zajęć komorniczych.

Czy można wybrać komornika?
Komornik ma wiele zadań, ale przede wszystkim zajmuje się egzekwowaniem długów. Działa w ramach konkretnego rewiru komorniczego, a zatem warto postawić sobie pytanie, czy wierzyciel ma prawo wybrać komornika spoza właściwego rewiru? Kwestię tę wyjaśniamy poniżej.

Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?
Egzekucja z nieruchomości nie jest prostym procesem, jednak czasem stanowi najskuteczniejsze rozwiązanie umożliwiające odzyskanie należności. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy długi właściciela nieruchomości są wysokie. Na czym więc polega egzekucja nieruchomości oraz jakie procedury są przewidziane w tym zakresie w Kodeksie postępowania cywilnego?

Jak wybrać dobrego komornika?
Wierzyciel mający tytuł wykonawczy może skierować wniosek o egzekucję do wybranego komornika. Wybór osoby, której zadaniem będzie zadbanie o Twoje pieniądze jest niezwykle ważny – od tego zależy efekt działań. Skuteczna egzekucja to skuteczny komornik. Wybór komornika przez wierzyciela jest możliwy, mimo że prawo to jest ograniczone.

Zabezpieczenie spadku przez komornika
W przypadku uprawdopodobnienia, że z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw majątkowych, które w chwili otwarcia spadku były we władaniu lub należały do spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie, sąd dokonuje zabezpieczenia spadku. Może to nastąpić na wniosek lub z urzędu. W tym drugim przypadku polecenie dokonania zabezpieczenia spadku, zmiany środka zabezpieczenia lub sporządzenia spisu inwentarza, sąd skieruje do komornika.

Licytacje komornicze domów – jak kupić dom na aukcji komorniczej?
Zakup nieruchomości to zawsze poważna decyzja – można wybrać mieszkanie albo dom z rynku pierwotnego lub wtórnego albo też z licytacji komorniczej. To świetne okazje, by znaleźć wyjątkowe okazje. Jak to wygląda i jak sfinalizować taką transakcję?

Wniosek o ściągnięcie alimentów i pomoc komornika
Niektórzy rodzice uchylają się od płacenia alimentów i konieczna jest pomoc komornika. Warto wiedzieć, jak przygotować odpowiedni wniosek o ich ściągnięcie. Podstawą rozpoczęcia egzekucji alimentów przez komornika sądowego jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Czy trzeba wpuszczać komornika do domu w trakcie pandemii?
Czy podczas pandemii koronawirusa musimy wpuścić komornika do domu? Czy zmiany prawne zwalniają z tego obowiązku? Sprawdziliśmy – szczegóły w artykule.

Kiedy po pomoc do komornika?
Nie pomogły prośby o zapłatę należności, wezwania i przypomnienia również okazały się bezskuteczne? Wiele osób nie może odzyskać samodzielnie swoich należności – wtedy warto zaangażować komornika. Potrzebny jest prawomocny tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności wydawaną przez sąd.

Mieszkanie z licytacji komorniczej
Wiele osób decyduje się na zakup nieruchomości z licytacji komorniczych, gdyż są to korzystne cenowo oferty. Mogą być nawet o ⅓ tańsze niż propozycje dostępne na rynku tradycyjnym. Rozważasz taki zakup? Wyjaśniamy, co warto wiedzieć.

Odwołanie komornika zależne od... wieku?
Dyskryminowany komornik? Wiek nie powinien stanowić podstawy do odwołania go z pełnionej funkcji. Szczegóły w tekście.

Jak zostać dobrym komornikiem?
Komornik to funkcjonariusz publiczny, który działa z ramienia sądu. Zawód ten wiąże się z dużą odpowiedzialnością, wymaga wszechstronnej wiedzy i predyspozycji psychicznych. Oto jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać komornikiem.

Ile komornik może zająć z emerytury i renty? Zmiany w przepisach
Informacje na temat wysokości kwoty jaką komornik ma prawo zająć z emerytury, a jaką kwotę musi pozostawić dłużnikowi na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb.

Licytacja komornicza – o czym warto wiedzieć?
Licytacja komornicza – jeden z podstawowych obowiązków komornika. Składa się ona z kilku etapów – jakie wyróżnia się czynności postępowania i jak przebiega licytacja komornicza.

Komornik a windykator – podstawowe różnice
Komornik i windykator to inne zawody, mimo że wiele osób je błędnie ze sobą utożsamia. Komornik działa z ramienia sądu, a windykator na wniosek wierzyciela. Najważniejsze różnice między uprawnieniami komornika i windykatora oraz ich postępowaniem

Podstawowe prawa komornika
Komornik to funkcjonariusz publiczny który działa z ramienia sądu i przeprowadza licytacje komornicze i egzekucje. Najważniejsze prawa i zadania komornika.

Komornik musi pełnić zastępstwo – nawet mimo strat?
Komornik wyznaczony jako zastępca innego komornika, musi przyjąć ten obowiązek – nawet mimo ewentualnych strat finansowych dla kancelarii.

Oświadczenia majątkowe komorników są już jawne
Komornik ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe przed objęciem stanowiska (ew. w trakcie) – maks. do 30 kwietnia każdego roku i w czasie do 30 dni od momentu zwolnienia stanowiska

Ile może zabrać komornik z pensji, emerytury, konta, zlecenia?
Jaką kwotę komornik ma prawo zająć z pensji dłużnika za pracę na etacie, z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia, emerytury lub z rachunku bankowego. Ile środków komornik musi pozostawić osobie zadłużonej na podstawowe potrzeby.

Czy komornik zajmie trzynastą emeryturę?
Komornik nie może zająć trzynastej emerytury (tzw. „trzynastki”). Co warto wiedzieć o jednorazowym świadczeniu dla emerytów i rencistów.

Eksmisja komornicza - na czym to polega?
Czym jest egzekucja komornicza. Mieszkanie zakupione z niechcianym lokatorem to dość częsty problem – warto sprawdzić szczegóły. Oto kilka ważnych faktów odnośnie do praw i obowiązków komornika, a także postępowania egzekucyjnego.

Czy komornik jest prawnikiem?
Zawód komornika wymaga wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności prawniczych, gdyż podczas prowadzonych działań opiera się na przepisach prawnych. Aby wykonywać zawód komornika, należy ukończyć wyższe studia prawnicze. Dowiedz się, jakie są obowiązki komornika.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika