Spis inwentarza

Spis inwentarza wykonuje się na zlecenie sądu lub na wniosek spadkobiercy, przy czym wymaga on zatwierdzenia przez sąd. Jest to lista cennych rzeczy i nieruchomości po zmarłym. Jest podstawą, aby ustalić, do jakiej kwoty spadkobiercy odpowiadają za długi spadkodawcy, jeżeli przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

spis inwentarza dla komornika
Aby ustalić wartość spadku należy dokonać spisu inwentarza – najlepiej tuż po śmierci spadkodawcy. Wtedy środki na koncie, różne cenne przedmioty oraz inne aktywa nie zostały przeniesione czy ukryte przez członków rodziny.

Gdy członek rodziny złoży oświadczenie o przyjęciu spadku, komornik sporządza spis inwentarza. Zwykle obejmuje on m.in. domy jednorodzinne, działki budowlane, lokalne mieszkalne, gospodarstwa rolne, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, akcje w spółkach akcyjnych, środki na kontach, papiery wartościowe, ruchomości (np. pojazdy mechaniczne, działa sztuki, biżuteria, wyposażenie domu lub mieszkania).

Warto pamiętać, że spadek można przyjąć w całości (aktywa i pasywa), odrzucić, ale też przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika