Spis inwentarza

Spis inwentarza to formalny proces, który przeprowadza się na wniosek zainteresowanej strony – najczęściej spadkobiercy – lub z inicjatywy sądu. Ten szczegółowy rejestr zawiera wykaz wartościowych przedmiotów oraz nieruchomości należących do zmarłego. 

Kluczowym celem sporządzenia spisu inwentarza jest dokładne określenie składników majątkowych spadkodawcy, co ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu zakresu odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania finansowe pozostawione przez zmarłego.

Spis ten jest niezbędny w sytuacji, gdy spadkobiercy zdecydują się przyjąć spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że ich odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczona jest do wartości odziedziczonego majątku. Aby spis inwentarza stał się wiążący, musi zostać zatwierdzony przez właściwy sąd, co stanowi dodatkową gwarancję jego prawidłowości i kompletności.

Ile trwa spis inwentarza przez komornika sądowego?

W praktyce czas przeprowadzenia spisu inwentarza może wynosić od kilku godzin do kilku dni. Komornik powinien stworzyć szczegółowy spis przedmiotów, które znajdowały się w posiadaniu zmarłego, i ocenić ich wartość. Procedura ta wymaga czasu i dokładności, aby spis był kompletny i wiarygodny.

Ile kosztuje spis inwentarza przez komornika?

Procedura ta nie jest bezpłatna. Wnioskodawca ponosi opłaty sądowe, które wynoszą 100 złotych, a także opłaty za usługi komornicze, czyli 400 złotych. Dodatkowo w niektórych sytuacjach trzeba jeszcze pokryć ewentualne wydatki, które komornik ponosi w trakcie swojej pracy, m.in. za wycenę przedmiotów przez rzeczoznawców.

Jak wygląda spis inwentarza przez komornika?

Jak zostało wspomniane wyżej, spis inwentarza to czynność polegająca na dokładnym zinwentaryzowaniu majątku, który stanowi przedmiot dziedziczenia po zmarłym. Spis ten ma na celu ustalenie wartości spadku oraz jego podział pomiędzy spadkobierców. Przeprowadza się go na wniosek spadkobierców lub na polecenie sądu. 

Spis inwentarza spadku jest istotnym elementem postępowania spadkowego, ponieważ na jego podstawie określa się wartość spadku oraz ustala proporcje, w jakich spadkobiercy dziedziczą po zmarłym. Aby ustalić wartość spadku, należy dokonać spisu inwentarza – najlepiej tuż po śmierci spadkodawcy. Wtedy środki na koncie, różne cenne przedmioty oraz inne aktywa nie zostały przeniesione czy ukryte przez członków rodziny.

W czasie spisu inwentarza spadku sporządza się szczegółową listę składającą się z przedmiotów ruchomych i nieruchomych, które stanowią mienie. Zwykle dołącza się do niego dokumenty potwierdzające wartość poszczególnych przedmiotów, np. faktury, umowy czy zaświadczenia o wartości nieruchomości.

spis inwentarza przez komornika

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

To forma dziedziczenia, która polega na objęciu spadku z zastrzeżeniem, że spadkobierca nie odpowiada za długi zmarłego powyżej wartości odziedziczonego inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca dziedziczy po zmarłym tylko w granicach wartości masy spadkowej, czyli wartości wszystkich składników majątkowych, które pozostały po zmarłym. W Polsce dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza jest uregulowane w Kodeksie Cywilnym, który określa zasady dziedziczenia oraz odpowiedzialności spadkobiercy.

Wniosek o spis inwentarza do komornika – wzór

Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie spisu inwentarza, musisz złożyć stosowny wniosek do właściwego sądu lub komornika. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza powinien być skierowany do sądu lub bezpośrednio do komornika, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Wzory wniosków do pobrania są dostępne na naszej stronie w sekcji “Wnioski egzekucyjne”.

Komornik sądowy będzie miał obowiązek przeprowadzenia spisu inwentarza, co może potrwać od kilku godzin do kilku dni. Komornik może go sporządzać na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych.

Komornik, po przeprowadzeniu spisu inwentarza, przesyła do sądu akta sprawy. Wtedy każdy, kto ma prawa do spadku, może zapoznać się z jego treścią i podzielić się majątkiem polubownie lub sądownie. Jeśli spadkobierca jest jeden, może odebrać spadek lub go nie przyjąć.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika