Licytacje komornicze nieruchomości

Licytacja komornicza nieruchomości umożliwia zakup domu, mieszkania, ale także obiektu handlowego lub usługowego które zostały zajęte na mocy obowiązującego prawa w celu odzyskania należności. Wyceną takiej nieruchomości zajmuje się biegły sądowy, jednak cena wywołania jest odpowiednio niższa. 

Przed wzięciem udziału w licytacji komorniczej warto sprawdzić sprawdzić u komornika wszystkie szczegóły na temat licytowanej  nieruchomości. Udział w licytacji będzie wymagał wpłaty wadium, które zwykle wynosi 1/10 kwoty oszacowania.

Co to są licytacje komornicze nieruchomości? 

Na aukcje trafiają przedmioty dłużników objętych postępowaniem egzekucyjnym, są zatem okazją do zakupu nieruchomości taniej. Dług wobec banku czy firmy pożyczkowej wiąże się z przykrymi konsekwencjami – jedną z nich może być utrata domu czy mieszkania. 

Jeśli sprawa trafi do sądu i wyda on tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności, swoje czynności zaczyna prowadzić komornik. Jednym z jego obowiązków jest ogłoszenie, zorganizowanie i przeprowadzenie licytacji komorniczej. 

Kiedy komornik zajmuje nieruchomość dłużnika?

Komornik najpierw zajmuje wynagrodzenie i środki na rachunkach bankowych dłużnika. Jeśli to nie pokryje długu, zajmie też inne składniki jego majątku – m.in. w toku licytacji komorniczej mogą zostać wystawione nieruchomości – domy, działki czy mieszkania należące do osoby zadłużonej. Biorąc udział w takim przetargu, można kupić wiele lokali za atrakcyjną cenę.

Jak wygląda licytacja komornicza? 

Polega ona na oferowaniu za licytowaną nieruchomość wyższej ceny. Możliwość jej zakupu ma osoba, która zadeklaruje kwotę najwyższą. By wziąć udział w przetargu, należy uiścić tzw. rękojmię. Osoby, które nie wygrały licytacji, otrzymają pieniądze z powrotem. Wpłacone przez zwycięzcę licytacji wadium zalicza się w poczet wymaganej do uiszczenia kwot. W określonym terminie musi wpłacić pozostałą kwotę, inaczej licytacja zostanie anulowana i zorganizowana od nowa. 

Warunkiem przystąpienia do licytacji nieruchomości jest:

  • posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • wpłata w terminie i formie podanej w obwieszczeniu rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania.

Licytacja komornicza to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości organizowanej przez komornika. Zwykle jest ona organizowana w miejscu zamieszkania dłużnika. 

Obwieszczenia o przetargach są dostępne na stronie Krajowej Rady Komorniczej.

Licytacje komornicze nieruchomości

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika