Licytacje komornicze ruchomości

Licytacje komornicze umożliwiają nabycie m.in. ruchomości, tj. samochodu, mebli, sprzętu elektrycznego czy dzieł sztuki. To jedno z postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komornika sądowego w celu zaspokojenia pieniężnych roszczeń wierzyciela. Licytację wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.

Komornik sądowy ma prawo licytować zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, czyli m.in. antyki, sztukę, biżuterię i zegarki, jachty i łodzie, meble, maszyny przemysłowe i rolnicze, materiały przemysłowe, odzież, samochody osobowe i ciężarowe, motocykle, skutery, quady, rowery, pozostałe pojazdy, przyczepy, naczepy, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD i RTV, surowce.

Komornicza licytacja nieruchomości lub ruchomości dłużnika to pewnego rodzaju sprzedaż publiczna, a zatem każdy może wziąć w niej udział. Wyjątek stanowią dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także osoby biorące udział w licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Licytacja może dotyczyć sprzedaży różnych obiektów i przedmiotów – np. domów i mieszkań, a także szeregu ruchomości.

Czy są licytowane ruchomości?

Licytacje komornicze to jedno z postępowań egzekucyjnych, które prowadzi komornik sądowy, aby zaspokoić roszczenia pieniężne wierzyciela. Osoba, która zaproponuje najwyższą cenę, wygrywa licytowany przedmiot, m.in. samochód osobowy, motocykl, biżuterię, meble, sprzęt komputerowy czy dzieła sztuki.

Przebieg licytacji komorniczej – krok po kroku

Licytację nieruchomości lub ruchomości dłużnika prowadzi komornik sądowy, a z kolei nad nim nadzór sprawuje sąd adekwatny do lokalizacji nieruchomości. Dlatego też, aby sprzedaż obiektów czy przedmiotów była możliwa w ramach licytacji publicznej, muszą one zostać najpierw zajęte przez komornika. Dokonując zajęcia, komornik wzywa dłużnika, aby ten bezzwłocznie uregulował dług, na co ma ok. dwóch tygodni od odebrania wezwania.

Następnie zajęte ruchomości zostaną sprzedane w drodze licytacji publicznej, a zatem organ egzekucyjny do publicznej wiadomości podaje informację o licytowanych przedmiotach. Ogłoszenie będzie można przeczytać w siedzibie sądu, na stronie Krajowej Rady Komorniczej i zwykle także na stronie internetowej danego komornika. Dzięki temu można zdobyć informacje o przedmiotach, które nas zainteresowały, a także szczegóły dotyczące licytacji – th. termin, adres itd.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza wystawionych do licytacji ruchomości zwykle jest niższa – komornik szacuje wartość ruchomości, przyjmując średnią wartość rynkową. Brane są pod uwagę także inne czynniki niż wycena – krótki termin, data i miejsce są narzucone z góry, informacje o przedmiotach dość często okrojone itd. Dlatego też ustawodawca przewidział ulgi dla biorących udział w licytacji – cena wywołania w pierwszym terminie licytacji to ¾ wartości szacunkowej. Jeżeli jednak licytacja nie odbędzie się (z różnych przyczyn), ruchomości mogą zostać wystawione do sprzedaży w drugim terminie.

Drugi termin nie jest obowiązkowy ani podejmowany z urzędu, ale na wniosek wierzyciela może się odbyć. Zmienia się wtedy cena wywołania przedmiotów – wynosi ½ wartości szacunkowej, ale nie można sprzedać ruchomości za cenę niższą od ceny wywołania, gdyż zabraniają tego przepisy. Nie warto zatem czekać na drugi termin licytacji z powodu niższych cen, gdyż może do niego w ogóle nie dojść.

Konieczna rękojmia

Celem egzekucji jest uzyskanie najwyższej ceny za licytowane ruchomości. Aby wziąć udział w przetargu, trzeba złożyć komornikowi rękojmię w wysokości jednej dziesiątej kwoty oszacowania. Inaczej nie zostaniemy dopuszczeni do przetargu.

Rękojmia to zabezpieczenie na wypadek zaniedbania warunków licytacyjnych przez osobę, która zaproponowała najwyższą kwotę. Rękojmia jest zachowywana przez komornika i wliczana w cenę, a nabywca dopłaca jedynie brakującą część.

 

Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika