E-licytacje komornicze

E-Licytacje komornicze to nowoczesna forma odzyskiwania należności, która umożliwia uczestnictwo w aukcjach bez wychodzenia z domu. Procedura ta jest nie tylko wygodna i efektywna, ale także przyspiesza proces egzekucyjny, zapewniając większą transparentność i obniżając koszty.

Na czym polegają e-licytacje komornicze?

E-licytacje komornicze, czyli licytacje organizowane w internecie, mogą przypominać zakupy na portalach aukcyjnych, gdyż wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Stają się coraz popularniejsze i zainteresowanie nimi rośnie, gdyż są wygodne dla obu stron – odbywają się online, a oferty można składać zdalnie. 

Komornicze licytacje są czasochłonne, długotrwałe, wieloetapowe i wywołują duże emocje, dlatego e-licytacje komornicze zdobywają rosnące zainteresowanie. Przyspieszają procedurę i nie wymagają spotkań ani osobistego zaangażowania oraz kontaktu.


licytacje komornicze online

Licytacje komornicze online a tradycyjne

Licytacje komornicze przeprowadzane w sposób tradycyjny zwykle odbywały się w domu lub siedzibie dłużnika. W licytacji składników majątku brali udział komornik, sędzia oraz licytanci lub ich pełnomocnicy. Mógł w nich wziąć udział każdy, kto wpłacił tzw. wadium. Okoliczności te nie były przyjemne dla żadnej ze stron i wywoływały duże emocje.

E-licytacje komornicze stały się faktem, dzięki rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które zostało wydane w 2016 roku. Jednak to utrudnienia w funkcjonowaniu życia publicznego przez pandemię sprawiły, że zaczęto ten pomysł wdrażać i realizować.

Licytacje komornicze online pozwalają na skrócenie czasu poszczególnych etapów, transparentność przetargu i uniknięcie zmów cenowych. Mają one też większy zasięg, co może poprawić ściągalność długów. Poza tym taka forma aukcji to także niższe koszty, co ma duże znaczenie dla dłużnika, gdyż leżą one po jego stronie.

e-licytacje komornicze

Foto: Fragment serwisu internetowego e-licytacji komorniczych

Portal e-licytacje.komornik.pl pozwala wziąć udział w wybranych licytacjach komorniczych bez konieczności wychodzenia z domu. Wcześniej należy jednak założyć konto. 

Komornik musi wydać obwieszczenie o licytacji online na co najmniej dwa tygodnie przed terminem jej rozpoczęcia na ww. portalu oraz na stronie sądu i Krajowej Izby Komorniczej

W przypadku licytacji komorniczej nieruchomości informacja musi znaleźć się dodatkowo w prasie lokalnej. Udział w przetargu online może wziąć każda osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych, która uiściła wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika