Licytacja komornicza – na czym polega?

Do podstawowych obowiązków komornika należy m.in. przeprowadzenie licytacji komorniczej. Jej celem jest wyegzekwowanie zobowiązania od dłużnika. Warto jednak wiedzieć, że składa się ona z kilku etapów, zanim zostanie zorganizowana publiczna sprzedaż jego majątku. Jakie czynności postępowania wyróżniamy? Wyjaśniamy, jak przebiega licytacja komornicza.

Licytacja komornicza – sprzedaż elementów majątku dłużnika

Licytacja komornicza polega na publicznej sprzedaży ruchomości (np. biżuterii, antyków, zegarków, maszyn rolniczych, samochodów itd.) oraz nieruchomości (np. mieszkania, grunty, garaże itd.) dłużnika i jest jednym z podstawowych obowiązków komornika. Może ona dotyczyć wszystkich ruchomości i nieruchomości dłużnika, który jest ich właścicielem lub współwłaścicielem. Częstym powodem rozpoczęcia egzekucji komorniczej jest niespłacanie zobowiązania przez dłużnika.

Udział mogą w niej wziąć osoby lub podmioty prawne, które wcześniej wpłacą wadium w określonej wysokości. Zwykle, aby wziąć udział w licytacji komorniczej, wymagana jest wpłata rękojmi wynosząca 1/10 wartości licytowanego przedmiotu. Wygrywa ją – i zarazem dokonuje zakupu – ten, kto zaproponuje za konkretny przedmiot najwyższą kwotę. Odbywa się ona zatem, aż zostanie osiągnięta najwyższa kwota, jaką przyszły nabywca jest gotów zadeklarować.

Obwieszczenie o licytacji komorniczej

Przedmiotem licytacji są elementy majątku dłużnika – ruchomości i/lub nieruchomości. Licytacja ma charakter publiczny i ma miejsce we wskazanym i wymienionym przez komornika w obwieszczeniu miejscu – należy podać w nim również datę.

Licytacja komornicza nieruchomości

Przed aukcją komornik ma obowiązek poinformować o niej – na dwa tygodnie przed jej rozpoczęciem. W obwieszczeniu należy podać także oszacowaną wartość nieruchomości, cenę wywoławczą, oznaczenie nieruchomości (lokalizację, przeznaczenie, dane z księgi wieczystej), wysokość wymaganego wadium, termin, kiedy można obejrzeć wymienioną nieruchomość i akta postępowania egzekucyjnego. Warto też dołączyć fotografie nieruchomości.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika