Czy komornik jest prawnikiem?

Celem postępowania egzekucyjnego jest przymusowe wyegzekwowanie długu, którego zwrot jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Najczęściej jest to suma pieniężna. Jeśli dłużnik nie uregulował zobowiązania z własnej woli, dochodzi do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. Kim jest i jaką rolę pełni? Czy musi ukończyć studia prawnicze?

Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela prowadzi czynności, którym efektem ma być uregulowanie należności, np. poprzez odnalezienie majątku dłużnika i przymusowe uzyskanie środków pieniężnych, nawet wbrew jego woli. Warto wiedzieć, że wyróżniamy dwa rodzaje postępowań egzekucyjnych – administracyjne i sądowe. Mimo różnic między nimi, mają ten sam cel – przymusową egzekucję.

Czy komornik to prawnik?

Zawód komornika wymaga konkretnej i wszechstronnej wiedzy, ale też uzyskania umiejętności prawniczych. Prowadzą oni egzekucję przeciw dłużnikom, opierając się na przepisach prawnych. Przede wszystkim jednak komornik ma status funkcjonariusza publicznego, mimo że nie jest urzędnikiem. Prowadzi własną działalność i utrzymuje się z tzw. opłat egzekucyjnych, nie zaś ze środków publicznych.
Aby móc wykonywać zawód komornika, konieczne jest ukończenie wyższych studiów prawniczych. Warto też zauważyć, że nie należy jednak mylić prawnika z mecenasem, gdyż określenie to funkcjonuje jedynie w języku potocznym w stosunku do adwokatów czy radców prawnych, ew. aplikantów.

Sądowe postępowanie egzekucyjne

Z kolei sądowe postępowanie egzekucyjne prowadzą komornicy sądowi, którzy podlegają wzmocnionej ochronie prawnej. Ich zdaniem także jest wyegzekwowanie obowiązków, które wynikają z orzeczeń sądowych lub innych wynikających z przepisów. Komornicy sądowi zwykle biorą udział w egzekucji obowiązku pieniężnego między podmiotami prywatnymi.

Działania komornika polegają na wykonaniu obowiązku stwierdzonego orzeczeniem sądowym, co daje mu uprawnienia szczególnego rodzaju. Jest mianowicie upoważniony do korzystania ze środków i narzędzi, których wierzyciele są pozbawieni. Oznacza to, że aby wyegzekwować legalnie należność od dłużnika, musi skorzystać z usług komornika, jeśli dłużnik nie chce dobrowolnie uregulować.

Administracyjne postępowanie egzekucyjne

Administracyjne postępowanie egzekucyjne prowadzą organy administracji, np. wojewodów, między innymi w sprawach dotyczących podatków, składek ubezpieczeniowych, akcyz, kar nałożonych przez organy administracji itd. Głównym celem postępowania jest zatem wyegzekwowanie obowiązków, które wynikają z przepisów prawa administracyjnego.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika