Czy komornik zajmie trzynastą emeryturę?

ZUS ruszył z wypłatami tzw. 13, czyli trzynastej emerytury. Nie każdy emeryt dostanie tę samą kwotę. Warto poza tym pamiętać, że trzynastej emerytury nie ma prawa zająć ani bank, ani nawet komornik. Sprawdź, co jeszcze trzeba wiedzieć.

„Trzynasta emerytura” – jednorazowe świadczenie dla emerytów i rencistów

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów określane jako „trzynasta emerytura” wypłacane jest przez ZUS razem ze świadczeniem przysługującym za maj 2019 r. w maju na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. Terminy to: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 maja.

Każdej osobie uprawnionej przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1100,00 zł brutto. Po odjęciu zaliczki na podatek dochodowy i składki na NFZ, jest to około 880 zł do ręki.

Kto otrzyma „trzynastkę”?

Świadczenie otrzymają osoby, które mają ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i rent szkoleniowych, wypadkowych, renty rodzinnej, socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – pod warunkiem jednak, że osoby te pobierały te świadczenia już wcześniej.

Komornik nie może dokonać potrąceń czy egzekucji z „trzynastki”

Ważną kwestią jest także zakaz potrąceń. Otóż zgodnie z ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów nie można dokonać potrąceń i egzekucji z „trzynastki”. Nie jest zatem możliwe zajęcie komornicze 13. świadczenia – specjalnie się je oznacza je, aby były w prosty sposób rozpoznawalne i nie podlegały zajęciom komorniczym, bankowym itd.

Trzynastka nie wpływa na wysokość opłaty

Kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, tzw. „trzynastka”, nie jest wliczana do dochodu, co oznacza, że nie może wpłynąć na podwyższenie miesięcznej opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika