Czy wpuszczać komornika do domu w czasie pandemii?

Czy podczas pandemii koronawirusa musimy wpuścić komornika do domu? Czy zmiany prawne zwalniają z tego obowiązku? Sprawdziliśmy – szczegóły zamieszczamy poniżej.

Prawo komornika do wejścia do domu

Prawo komornika do wejścia do domu dłużnika reguluje art. 814 KPC. Okazuje się, że obowiązujące przepisy nie ograniczają sposobu ani też nie zmieniają zasad przeprowadzania egzekucji sądowej przez komornika. Wspomniany przepis przewiduje uprawnienia podczas wykonywaniu czynności przez komornika – są to między innymi przeszukanie dłużnika, zarządzenie otwarcia mieszkania itp. Co więcej, komornik ma prawo skorzystać ze wsparcia policji, jeśli napotka na odmowę, opór, agresję i groźby. Może dodatkowo nałożyć na dłużnika grzywnę – do wysokości tysiąca złotych.

Wizyta komornika w czasie pandemii koronawirusa

W związku z pandemią wprowadzono różne zmiany w prawie, ale nie dotyczą one ograniczeń w działalności komorników dotyczących czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika. Prowadzenie egzekucji przez komornika w czasie pandemii odbywa się w normalnym trybie, ale zgodnie z obowiązującymi reżimem sanitarnym. Komornik nie może jednak łamać podstawowych zasad i naruszać praw kultury osobistej – jak nachodzenie osoby chorej. Musi też przestrzegać zasad obowiązujących w trakcie pandemii – m.in. ma obowiązek mieć założoną maseczkę i musi zachować dystans społeczny. Jeśli dany komornik narusza zasady etyki, można wnieść skargę do właściwego Sądu Rejonowego.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika