KOMORNIK SĄDOWY

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.

Komornik Sądowy – Bydgoszcz

Komornik Sądowy Damian Skóra realizuje, zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, następujące zadania:

 

  • Komornik sądowy wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.
  • wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytuły egzekucyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • Komornik sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia oraz inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty na wniosek organizatora licytacji;
  • sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika

Od 1 października 2017 r. siedziba kancelarii mieści się pod adresem: ul. Wełniany Rynek 9/5, 85-036 Bydgoszcz