KOMORNIK SĄDOWY

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.

Komornik Sądowy – Bydgoszcz

Z UWAGI NA PANUJĄCĄ SYTUACJĘ ORAZ ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMUJEMY, IŻ KOMORNIK NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW DO ODWOŁANIA. PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY, POCZTOWY LUB E-MAILOWY.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy komornika o nr : 04 2030 0045 1110 0000 0415 1730

Niniejsza wiadomość obowiązuje od 16 marca 2020 r. do odwołania.

 

 

Czym zajmuje się komornik sądowy i kancelaria komornicza?

Każdy komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Wykonując powierzone mu czynności, podlega ustawom, orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego. W praktyce oznacza to, że egzekucja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa.

Kancelaria powstała w 2015 roku – od początku łączymy specjalistyczną wiedzę z zakresu egzekucji sądowej z wieloletnim doświadczeniem, aby móc oferować fachową pomoc. Prowadzimy kompleksowe działania umożliwiające poszukiwanie majątku dłużnika przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, tj. OGNIVO, CEPIK, PUE-ZUS, CBDKW i inne.

Nasze obowiązki wynikają z ustawy

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji komornik wykonuje orzeczenia sądów w sprawach o roszczenia pieniężne, np. egzekwuje od dłużników zasądzoną sumę pieniędzy (np. kredyty, faktury itp.) oraz świadczenia niepieniężne (np. eksmisja, odebranie rzeczy).

Ponadto komornik wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o zabezpieczenie roszczeń, przygotowuje protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego, sporządza spis inwentarza, doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, zażalenia i inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru, a także sprawuje nadzór nad publicznymi licytacjami na wniosek organizatora licytacji.

Komornik sądowy nie jest windykatorem

Komornika sądowego często myli się z windykatorem – jednak w odróżnieniu od niego komornik działa na podstawie ustawy, np. egzekwuje zasądzone sumy pieniędzy na rzecz wierzyciela. Czyni to na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli dłużnik dobrowolnie nie zapłacił. Przy prowadzeniu czynności egzekucyjnych komornik ma prawo zajmować ruchomości/nieruchomości, a dłużnik ma obowiązek go wpuścić i poddać się czynnościom. Komornik przy braku przyzwolenia dłużnika ma prawo wejść do domu w asyście policji – zapewnia to bezpieczeństwo komornikowi wykonującemu czynności egzekucyjne. Komornik posługuje się pieczęcią z godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy można wybrać komornika z innego miasta?

Komornik zazwyczaj działa na terenie swojego rewiru komorniczego, ale warto wiedzieć, że może prowadzić egzekucje na terenie całego kraju. Wierzyciel ma prawo wybrać komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (są jednak wyjątki – m.in. sprawy o egzekucję z nieruchomości). W takich przypadkach komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

Komornik podejmuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wierzyciela, czynności niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji lub zabezpieczenia roszczenia.

Czy komornik jest prawnikiem?
Eksmisja komornicza – na czym to polega?
Czy komornik zajmie trzynastą emeryturę?
Ile może zabrać komornik z pensji, emerytury, konta, zlecenia?
Oświadczenia majątkowe komorników są już jawne
Komornik musi pełnić zastępstwo – nawet mimo strat?
Podstawowe prawa komornika
Komornik a windykator – podstawowe różnice
Jak odzyskać pieniądze, korzystając z pomocy komornika?
Licytacja komornicza – o czym warto wiedzieć?
Ile komornik może zająć z emerytury i renty? Zmiany w przepisach
Jak zostać dobrym komornikiem?

Komornik sądowy w Bydgoszczy

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika