Wykaz majątku dłużnika

Celem egzekucji komorniczej jest spłacenie wierzyciela. Aby osiągnąć ten cel, komornik przeprowadzający egzekucję musi jak najwięcej dowiedzieć się na temat majątku dłużnika. Komornik ma uprawnienia do żądania niezbędnych informacji oraz wyjaśnień od osób i instytucji. Ponadto wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku, ale musi wyznaczyć ich zakres.

Wyjawienie majątku dłużnika

Jedną z najważniejszych instytucji prawnych przyspieszających lub umożliwiających spłatę długu jest wyjawienie majątku dłużnika. Możesz złożyć wniosek do sądu o wyjawienie jego majątku i zażądać, by dłużnik złożył wykaz pełnego majątku w sądzie.

Dzięki temu komornik będzie wiedział, skąd może ściągnąć pieniądze. Dłużnik musi też dołączyć przyrzeczenie, że spis jest kompletny i prawdziwy. Jeśli przedstawiony wykaz majątku dłużnika będzie niekompletny lub nieprawdziwy, grozi mu odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek o wyjawienie możesz złożyć w 3 przypadkach:

  • Jeśli wykażesz, że nie uzyskałeś zaspokojenia Twojej wierzytelności w wyniku egzekucji komorniczej.
  • Jeśli przed wszczęciem egzekucji wiesz, że nie uda się ściągnąć należności z przychodów lub majątku dłużnika, o którym wiesz.
  • Jeśli zajęty na egzekucji majątek dłużnika nie będzie wystarczający, by pokryć należność.

Ustalenia komornika podczas wykonywania czynności egzekucyjnych

Komornik, prowadząc czynności egzekucyjne, może uzyskać dodatkowe informacje dotyczące majątku dłużnika. Wtedy ma obowiązek poinformować wierzyciela, a ten z kolei może wnieść o egzekucję należności dokładnie z tego majątku.

Samodzielne śledztwo a wykaz majątku 

Warto prowadzić też śledztwo na własną rękę, by złożyć do komornika odpowiednie wnioski. Ma to ogromny wpływ na efekt pracy i szybkość spłaty długu. Gdzie zatem szukać majątku dłużnika?

  • Księgi Wieczyste
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców-
  • Ewidencja gruntów
  • Rejestr dłużników niewypłacalnych
  • Baza przedsiębiorców CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
  • Pozostałe bazy dotyczące przedsiębiorców
Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika