Jak przebiega egzekucja z nieruchomości?

Egzekucja z nieruchomości nie jest prostym procesem, jednak czasem stanowi najskuteczniejsze rozwiązanie umożliwiające odzyskanie należności. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy długi właściciela nieruchomości są wysokie. Na czym więc polega egzekucja nieruchomości oraz jakie procedury są przewidziane w tym zakresie w Kodeksie postępowania cywilnego?

Egzekucja z nieruchomości – na czym polega?

Przepisy dotyczące egzekucji z nieruchomości znajdziemy w dziale VI Kodeksu postępowania cywilnego. W ramach tej procedury komornik zajmuje należącą do dłużnika nieruchomość (nie musi być to wcale dom, mieszkanie lub działka, ale również garaż, magazyn czy miejsce postojowe), którą następnie sprzedaje w drodze licytacji. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczane są oczywiście na poczet należności wobec wierzyciela.

Jaki komornik jest właściwy?

Badając kwestię właściwości, należy wziąć pod uwagę lokalizację nieruchomości. Egzekucja będzie bowiem należała do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Może się też zdarzyć, że nieruchomość leży w okręgu kilku sądów. W takim wypadku wierzyciel może wybrać dowolnego komornika z jednego z tych okręgów. Będzie to miało znaczenie dla innych wierzycieli tej samej nieruchomości, których postępowania zostaną połączone z tym wszczętym jako pierwsze.

Przebieg egzekucji z nieruchomości

Postępowanie standardowo rozpoczyna się od uzyskania przez wierzyciela tytułu wykonawczego i złożeniem wniosku do komornika. Komornik wzywa dłużnika do spłaty długu w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości. Jednocześnie wysyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o wszczęciu egzekucji. Z chwilą doręczenia dłużnikowi wezwania nieruchomość uznaje się za zajętą. Jeśli dłużnik nie spłaci swojego długu ani w żaden inny sposób nie ustosunkuje się do wezwania, komornik oszacowuje wartość nieruchomości, a następnie wyznacza termin licytacji. Zostaje on podany do publicznej wiadomości. Jeśli licytacja zakończy się sukcesem i uda się spieniężyć nieruchomość, pozostaje już tylko stworzenie przez komornika planu podziału uzyskanej kwoty.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika