Jak wybrać dobrego komornika?

Wierzyciel mający tytuł wykonawczy może skierować wniosek o egzekucję do wybranego komornika. Wybór osoby, której zadaniem będzie zadbanie o Twoje pieniądze jest niezwykle ważny – od tego zależy efekt działań. Skuteczna egzekucja to skuteczny komornik. Wybór komornika przez wierzyciela jest możliwy, mimo że prawo to jest ograniczone – szczegóły poniżej.

Komornik z rewiru dłużnika

Komornik, z którego rewiru pochodzi dłużnik, to tzw. komornik właściwy do prowadzenia sprawy. Zwykle jest nim komornik z rewiru, które dłużnik deklaruje jako miejsce zamieszkania. Komornik z rewiru właściwego musi przyjąć wniosek o wszczęcie egzekucji. Wierzyciel ma jednak prawo wyboru – komornik z rewiru jest właściwy, ale daną sprawę może poprowadzić także komornik z innego rewiru.

Jeśli przeciwko dłużnikowi prowadzona jest egzekucja, a wierzyciel zyska informację o jakimś niezajętym mieniu dłużnika, komornik może sprawnie przeprowadzić egzekucję, jeśli będzie miał czas i możliwości. Ustawodawca umożliwia nam zatem wybór komornika – warto o tym pamiętać. Wielu wierzycieli decyduje się na samodzielny wybór ze względu na zaufanie do konkretnego komornika.

Wybór komornika – podstawa prawna

Komornik, zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji (art. 8 ust. 1), prowadzi działania na terenie danego rewiru komorniczego i w imieniu Sądu Rejonowego. Nie może jednak odmówić prowadzenia egzekucji też poza swoim rewirem, jeżeli czynności będą prowadzone na terenie przynależnym do sądu apelacyjnego właściwego dla jego rewiru.

Dodatkowo, zgodnie z ustępem 5 art. 8, wierzyciel może zdecydować, który komornik poprowadzi jego sprawę. Wyjątkiem są sprawy o egzekucję z nieruchomości – wtedy decyduje miejsce położenia nieruchomości. Komornik może zatem działać nie tylko na terenie swojego rewiru komorniczego pod warunkiem jednak, że nie wpłynie to na jego aktualne obowiązki.

Kieruj się skutecznością komornika

Warto też sprawdzić doświadczenie komornika, liczbę prowadzonych spraw, przekonać się, czy wstępnie wybrany komornik prezentuje na swojej stronie internetowej licytacje ruchomości i nieruchomości, jak dużo i często prowadzi licytacje, jak często aktualizuje informacje i dodaje nowe wpisy.

Odmowa prowadzenia czynności

Ma zatem prawo – a nawet obowiązek – odmówić prowadzenia czynności, jeśli ma zaległości ponad sześć miesięcy w prowadzeniu już przyjętych spraw. Jeżeli mimo wszystko podejmie się czynności, a nie dopełni swoich obowiązków, naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną.

Wybór komornika spoza rewiru może być droższy

Wierzyciel z kolei pokrywa dodatkowe wydatki – jak m.in. koszty przejazdów i hotelu, diety itd. Nie wlicza się ich też do kosztów egzekucji i nie można nimi potem obciążyć dłużnika.

Jeżeli szukasz skutecznego komornika, warto zastanowić się nad wyborem kogoś poleconego, który szybko i sprawnie dokonuje zajęć ruchomości. Po zdecydowaniu się na konkretnego komornika spoza rewiru, wystarczy przygotować odpowiedni wniosek o wszczęcie egzekucji i zaznaczyć w nim, którego komornika wybieramy.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika