Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Komornik prowadzący egzekucję komorniczą może ubiegać się o część każdej z posiadanych przed dłużnika sum. Nie tylko o oszczędności, ale nawet o zwrot podatku. Poniżej szczegóły.

Komornik a zwrot podatku

Zadaniem komornika jako funkcjonariusza publicznego, który prowadzi działania na zlecenie wierzyciela, jest ściągnięcie długów. Może użyć wszystkich dozwolonych prawem środków. Przedmiotem egzekucji komorniczej wobec dłużnika są jego prawa majątkowe. One z kolei obejmują przede wszystkim ruchomości i nieruchomości, ale nie tylko.
Żaden z dochodów dłużnika nie jest bezpieczny.

Do majątku dłużnika zaliczamy też:

  • wynagrodzenie za pracę,
  • oszczędności na kontach bankowych,
  • rentę i emeryturę,
  • inne wierzytelności – tu m.in. nadpłata czy zwrot podatku.

A zatem tak, komornik sądowy ma prawo zwrócić się do odpowiedniego urzędu skarbowego celem zajęcia zwrotu. Musi złożyć w urzędzie skarbowym jedno pismo – wezwanie, na podstawie którego ma zająć wierzytelność. Następnie właściwy urząd skarbowy może przelać ją na rachunek kancelarii komorniczej lub do depozytu Skarbu Państwa (w zależności od konkretnej sprawy).
Dodajmy, że zajęcie zwrotu podatku może okazać się jedyną możliwością spłaty lub zmniejszenia długu.

Zwrot podatku na dziecko a komornik

Powszechnie sądzi się, że ulga na dziecko nie podlega zajęciu przez komornika, bo to nie ono jest zadłużone, lecz rodzic. Nie jest to prawdą – zajęciu komorniczemu podlegają mianowicie wszystkie zwroty podatku z tytułu artykułu 902 Kodeksu postępowania cywilnego – Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku.
Ulga przysługuje przecież nie dziecku, lecz rodzicowi – w przeciwieństwie do alimentów, których komornik nie ma prawa zająć. Zadłużenie należy z kolei do rodzica i to z jego podatków i ulg jest ono ściągane.

Komornik może zatem zająć też środki należne z tzw. ulgi na dziecko (art. 9022 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku obejmuje również przyszłe wierzytelności, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.
Wierzytelności z tytułu zwrotu albo nadpłaty podatku, które są związane z ulgą na dzieci, nie są uwzględnione w wyłączeniach egzekucji komorniczej.

Jak sprawdzić, czy komornik zajął zwrot podatku?

Komornik działa w sprawie zajęcia zwrotu podatku bez uprzedzania o tym fakcie dłużnika.
Dłużnik dowie się o tym z pisma od komornika. Informację o zajęciu nadpłaty albo zwrotu podatku dłużnik otrzyma listownie, za potwierdzeniem odbioru.

Może też sprawdzić to sam w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.
Po podaniu wymaganych danych można otrzymać informację, dlaczego zwrot nie wpłynął, a także, czy ma to związek z egzekucją komorniczą. Poza tym warto na bieżąco śledzić stan zadłużenia u komornika, by wspólnie wypracować kompromis i harmonogram spłaty zadłużenia.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika