Zniesienie zakazu eksmisji

Przepis ustawy antycovidowej, który od dwóch lat zakazywał wykonania eksmisji nawet w sytuacjach, gdy stan budynku zagrażał zdrowiu i życiu lokatorów, zostanie uchylony. Oznacza to, że niebawem może zacząć się lawina eksmisji. Ukraińska specustawa uchyliła pandemiczny zakaz. Poniżej szczegóły – dowiedz się więcej na temat zakazu eksmisji z mieszkania.

O zmianę tego przepisu zabiegano od wielu miesięcy, gdyż przepis skutecznie uniemożliwiał miastom prowadzenie polityki mieszkaniowej i skazywał je na wysokie wydatki. O jego zniesienie apelowali od kilku miesięcy właściciele lokali, Rzecznik Praw Obywatelskich i samorządowcy.

Zakaz eksmisji z ustawy antycovidowej uchylony

Zakaz eksmisji wprowadzono na wiosnę 2020 roku przepisami specustawy covidowej. Miał zapewnić lokatorom ochronę przed utratą mieszkania w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Różne obostrzenia związane z nim zostały zdjęte, a mimo to zakaz eksmisji cały czas obowiązywał. Innymi słowy uniemożliwiał on przeprowadzenie eksmisji do pomieszczenia tymczasowego czy lokalu socjalnego, mimo prawomocnego wyroku sądu.

Zakaz eksmisji mimo wszystko – brak wyjątków

Co więcej, zakaz obowiązywał nawet w budynkach wymagających remontu, przez co narażone było zarówno zdrowie, jak i życie lokatorów. Budynki te powinny zostać jak najszybciej opróżnione ze względu na stan techniczny i wyremontowane lub przeznaczone do rozbiórki. Jednak eksmisja komornicza nie mogła zostać prowadzona nawet w takich sytuacjach. Uchylenie zakazu eksmisji było mimo wszystko niemożliwe.

Wiele razy Unia Metropolii Polskich składała wnioski o uchylenie tego przepisu z ustawy antycovidowej do resortu sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Temat był też omawiany na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Rząd jednak nie wprowadzał żadnych wyjątków, tłumacząc swoją decyzję specyficzną „sytuacją epidemiologiczną w kraju”.

Co zniesienie eksmisji oznacza w praktyce dla wynajmujących nieruchomość?

Od 2019 roku nie ma tzw. eksmisji na bruk, co najczęściej wiązało się z eksmitowaniem najemcy na przykład do noclegowni dla osób bezdomnych. W okresie pandemii nie można jednak było przeprowadzać eksmisji. Ostatecznie przepis, który miał mieć charakter tymczasowy, został wreszcie zniesiony po dwóch latach. Jego uchylenie pozwoli też na odblokowanie wolnych lokali, które mogą być wynajęte uchodźcom z Ukrainy.

Aktualna sytuacja związana z wojną w Ukrainie i napływem wielu fal uchodźców, zdecydowanie pogorszyła stan zasobów gminy. Może wiązać się to z przedłużeniem procesu eksmisyjnego. Wiele gmin będzie potrzebowało planów wysiedleń, by przeprowadzić konieczne eksmisje sprawnie i przekazywać je w ustalonej kolejności do realizacji przez komornika.

Również Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował, że zakaz utrudni życie w Polsce uchodźcom z Ukrainy, którzy poszukują mieszkań na wynajem. Właściciele nie będą chcieli wynająć lokali bez gwarancji, że lokator opuści lokal w razie kłopotów z zapłatą czynszu. Przepis ten zniechęcał wielu właścicieli mieszkań do wynajmowania swoich lokali, gdyż nie zapewniał im bezpieczeństwa.

Eksmisja komornicza na podstawie tytułu egzekucyjnego

Dzięki zniesieniu tych przepisów, instytucja umowy najmu okazjonalnego ponownie stała się sensowna. W takich umowach tryb egzekucyjny jest dość szybki i znacznie uproszczony. Najemca, podpisując taką umowę, ma obowiązek wpisać adres, pod który może wyprowadzić się w razie wszczęcia przez wynajmującego trybu eksmisyjnego. Z kolei uzyskany tytuł egzekucyjny pozwala komornikowi podjęcie działań i wykonanie nakazu eksmisji i egzekucji pod wskazany adres.

Oznacza to, że wyroki eksmisyjne, które były do tej pory zawieszone, mogą zostać wznowione. Eksmisja może odbyć się w takich przypadkach do lokalu wskazanego przez gminę.

Gminy będą miały teraz do przeprowadzenia tysiące wykwaterowań. Nieuczciwych lokatorów nie ochroni antycovidowe prawo, które wprowadziło zakaz eksmisji. Dodajmy też, że każda eksmisja wymaga zapewnienia przez gminę lokalu przeznaczonego na najem socjalny lub pomieszczenia tymczasowego. Osoby objęte wyrokiem, których dotyczy eksmisja komornicza, nie pozostaną bez dachu nad głową.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika