Mieszkanie z licytacji komorniczej – co warto wiedzieć?

Wiele osób decyduje się na zakup nieruchomości z licytacji komorniczych, gdyż są to korzystne cenowo oferty. Mogą być nawet o ⅓ tańsze niż propozycje dostępne na rynku tradycyjnym. Rozważasz taki zakup? Wyjaśniamy, co warto wiedzieć.

Czy zakup mieszkania z licytacji komorniczej jest opłacalny?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jakie ew. zagrożenia i niebezpieczeństwa wiążą się z takim zakupem, jak przebiega krok po kroku licytacja, czy jest to na pewno opłacalna inwestycja. Poniżej postaramy się wyjaśnić, czym jest aukcja komornicza i rozwiać największe wątpliwości.

Postępowanie egzekucyjne a licytacja komornicza

Kiedy nieruchomość może trafić na licytację? Najczęściej powodem rozpoczęcia egzekucji komorniczej jest niespłacanie przez dłużnika zobowiązania – m.in. kredytu hipotecznego. Trzeba wiedzieć, że egzekucja nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu zwykle jest czasochłonna i generująca koszty.
W takiej sytuacji wierzyciel – najczęściej bank – ma prawo wypowiedzieć mu umowę i skierować sprawę do sądu, który następnie wyda tytuł wykonawczy wraz z odpowiednią klauzulą. Na licytację komorniczą mogą zostać przekazane nieruchomości należące do dłużnika, jeśli jest on ich właścicielem albo chociaż współwłaścicielem.

Inne powody. Powodem może też być niewypłacalność użytkownika lokalu czy zakłócanie porządku i spokoju wspólnoty mieszkaniowej – w takiej sytuacji współmieszkańcy mają prawo złożyć wniosek o postępowanie sądowe w sprawie eksmisji.

Wpis do księgi wieczystej

Informacja o egzekucji komorniczej ciążącej na hipotece znajduje się w III dziale księgi wieczystej. Po dokonaniu takiego wpisu komornik ustala wartość rynkową nieruchomości. Jeśli nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia, rozpoczyna przygotowania do licytacji.

Przebieg licytacji komorniczej

Komornik informuje o aukcji publicznej minimum dwa tygodnie przed licytacją. Stosowne obwieszczenie musi zawierać m.in. godzinę oraz miejsce licytacji (zwykle budynek sądu), oznaczenie nieruchomości, cenę wywoławczą, wysokość wadium, informacje o ew. ciążących na niej zaległościach, a także informację, kiedy można obejrzeć nieruchomość i zapoznać się z aktami postępowania egzekucyjnego.
Opcjonalnie można też dołączyć zdjęcia nieruchomości. W obwieszczeniu musi też znaleźć się informacja, że prawa osób trzecich do nieruchomości nie stanowią przeszkody do licytacji i przeniesienia własności na osobę, która złoży najwyższą ofertę.

W licytacji mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, może też przyjść na nią każda osoba pełnoletnia. Aukcja odbywa się publicznie w obecności sędziego. Wtedy dopiero rozpoczyna się właściwa licytacja – cena wywoławcza wynosi ¾ wartości nieruchomości. W przypadku braku chętnych odbywa się druga licytacja, a wtedy spada ona do ⅔. Na koniec komornik ogłasza trzykrotnie najwyższą ofertę i informuje, że licytacja została zakończona, a sędzia wydaje postanowienie o przyjęciu ostatecznego przybicia. Pozostaje już tylko uprawomocnienie i po wpłaceniu należności wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, a zwycięzca licytacji zostaje prawnym właścicielem wylicytowanej nieruchomości.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika