Odwołanie komornika zależne od… wieku?

Dyskryminowany komornik? Wiek nie powinien stanowić podstawy do odwołania go z pełnionej funkcji. Szczegóły poniżej.

Obniżenie wieku emerytalnego dla komorników

Obniżenie wieku emerytalnego komorników z 70 do 65 lat obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, ale nadal stanowi kość niezgody i wywołuje liczne kontrowersje oraz dyskusje w środowisku zawodowym. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, komornik zostaje odwołany ze swojego stanowiska obligatoryjnie, gdy ukończy 65 lat – dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Oznacza to, że nie ma możliwości przedłużenia zatrudnienia komornika.

Akcja „Poprawmy prawo”

Ta zmiana nie spotkała się z uznaniem wśród przedstawicieli środowiska komorniczego. – Odwołanie komornika z chwilą ukończenia przez niego 65. roku życia jest traktowaniem mniej korzystnym niż innych osób wykonujących prawniczą działalność zawodową i mających status funkcjonariusza publicznego lub zawodu zaufania publicznego – jak sędziowie, prokuratorze czy notariusze. Komornicy i prawnicy wzięli udział w akcji „Poprawmy prawo”, którą zorganizowały redakcje Prawo.pl i LEX. Poważne wątpliwości budzą różne kwestie – jak przede wszystkim określona granica wieku, w dodatku wspólna dla kobiet i mężczyzn, ale również to, że komornik przechodzi na emeryturę po odwołaniu go ze stanowiska, co z kolei wywołuje negatywne skojarzenia i konotacje.

Niezgodność z prawem unijnym

Dodajmy, że przepis ten jest ponadto niezgodny z prawem obowiązującym w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Przywołajmy zgłoszenie radcy prawnego: „Przepisy art. 15a ust 1 pkt 3 oraz art. 19 ust 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych stanowiące o obligatoryjnym odwołaniu komornika sądowego ze stanowiska wyłącznie z powodu ukończenia 65 roku życia stanowią przejaw dyskryminacji bezpośredniej w rozumieniu art. 2 ust. 2 i art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady nr 2000/78/WE i nie powinny być stosowane” – tak wynika ze zgłoszenia Kacpra Tybuszewskiego, radcy prawnego. Państwa należące do Unii Europejskiej mogą stwierdzić, że odmienne traktowanie z powodu wieku nie są przykładem dyskryminacji, ale jeśli będzie to racjonalnie i bezstronnie uzasadnione w ramach prawa danego kraju. Co więcej, jeśli nie stwierdzono w jego pracy poważnych błędów i uchybień, a jego działalność podczas kontroli w kancelarii uzyskała ocenę pozytywną, to konieczne wygaszenie jego uprawnień zawodowych jest niezgodne z zasadą proporcjonalności, a nawet może być uznane za działanie dyskryminujące.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika