Jak zostać dobrym komornikiem?

Zawód komornika wiąże się z dużą odpowiedzialnością, wymaga również bardzo konkretnej wiedzy i określonych predyspozycji psychicznych. Aby nim zostać, trzeba więc spełnić pewne warunki i przejść długą drogę, m.in. odbyć aplikację komorniczą.

Wymagania dla kandydata wynikające z ustawy

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych zastąpiła poprzednią ustawę sprzed ponad 20 lat. Wprowadziła ona szereg zmian dotyczących wykonywania tego zawodu w Polsce, w tym również zmodyfikowała niektóre wymagania dla kandydatów na stanowisko komornika. Jednym z kryteriów, które uległo zaostrzeniu, jest wymagany wiek. Wcześniej kandydat aspirujący do tego zawodu musiał mieć ukończone 26 lat, obecnie granice przesunięto do lat 28. Inne ustawowe wymogi to:

  • posiadanie polskiego obywatelstwa;
  • pełna zdolność do czynności prawnych;
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
  • ukończenie wyższych studiów prawniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzyskanie tytuł magistra prawa (wyjątek może stanowić ukończenie zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce);
  • zdolność psychiczna i fizyczna do wykonywania pracy komornika;
  • odbycie aplikacji komorniczej;
  • zdanie egzaminu komorniczego;
  • praca w charakterze asesora komorniczego przez co najmniej 2 lata

Aplikacja i asesura komornicza

Młodzi prawnicy chcący odbyć aplikację, muszą zdać egzamin konkursowy. Wiąże się to z koniecznością uzyskania co najmniej 100 punktów ze 150 możliwych do zdobycia. Następnie trzeba znaleźć zatrudnienie w kancelarii komorniczej, gdyż to pod okiem patrona kandydat będzie przygotowywał się do zawodu. Aplikacja trwa 2 lata, a po niej trzeba przystąpić do kolejnego egzaminu.

Tym razem jest to egzamin komorniczy, trwający aż 3 dni i składający się z czterech pisemnych części. Pozytywny wynik zdecydowanie przybliża aplikanta do wymarzonej pracy, wciąż jednak czeka go spełnienie pewnego wymogu. Polskie prawo wymaga, aby przed otwarciem własnej kancelarii co najmniej 2 lata (ale nie więcej niż 6 lat) przepracować jako asesor. Osoba taka wykonuje większość obowiązków komornika, robi to jednak zwykle pod kontrolą starszego komornika oraz nie może wykonywać pewnych zadań, np. samodzielnie przeprowadzać eksmisji. Jak widać, droga do uzyskania tytułu komornika jest skomplikowana, a zdobycie wykształcenia prawniczego to tylko jeden z jej etapów. Warto więc dobrze przemyśleć swoją decyzję o wstąpieniu na tę właśnie ścieżkę kariery.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika