Przetargi komornicze – co to jest?

Licytacje komornicze są okazją do zakupów ruchomości i nieruchomości taniej. Wystawiane na aukcje są przedmioty dłużników objętych postępowaniem egzekucyjnym. Sprawdź, na czym polegają przetargi komornicze.

Dług wobec banku czy firmy pożyczkowej zwykle wiąże się z konkretnymi konsekwencjami. Jeśli dłużnik unika kontaktu z wierzycielem lub windykatorem, powinien zdawać sobie sprawę, że sprawa trafi do sądu, a następnie do komornika. Po wydaniu przez sąd tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności, czynności zaczyna prowadzić komornik. Jednym z jego obowiązków jest zorganizowanie i przeprowadzenie licytacji komorniczej. Zajęcie wynagrodzenia lub rachunku dłużnika praz licytacje elementów jego majątku to główne sposoby na odzyskanie długu podczas postępowania komorniczego. 

Co to jest i kiedy odbywa się przetarg komorniczy? 

Komornik sądowy będzie starał się najpierw zająć wynagrodzenie dłużnika i pieniądze na jego rachunkach bankowych. Jeśli nie będą one wystarczające, by pokryć dług, będzie zmuszony sięgnąć po inne sposoby. By ściągnąć całą należną wierzycielowi kwotę, zajmie inne składniki majątku dłużnika – są one wystawiane sprzedaż w toku licytacji komorniczej. Mogą to być m.in. nieruchomości i ruchomości – działki, domy, mieszkania, samochody, biżuteria, zegarki, sprzęt RTV i AGD, meble, laptopy, obrazy i inne dzieła sztuki. 

Jest to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości lub ruchomości organizowanej przez komornika. Licytacja komornicza jest organizowana najczęściej w miejscu zamieszkania dłużnika. Obwieszczenia o przetargach są dostępne na stronie Krajowej Rady Komorniczej. 

Przetarg wiąże się zwykle z dużymi stratami dla dłużnika, bo cena wywoławcza danej ruchomości lub nieruchomości jest często niższa niż jej wartość oszacowana przez komornika. Brak oferty zakupu oznacza, że dany przedmiot może być ponownie licytowany jeszcze taniej – wtedy jego cena wyjściowa może wynieść jedynie 50 proc. wartości. 

Jak wyglądają przetargi komornicze? 

Licytacja polega na oferowaniu wyższej ceny za daną ruchomość lub nieruchomość – wygrywa ta osoba, która zadeklaruje najwyższą kwotę. By móc wziąć w niej udział, trzeba wpłacić tzw. rękojmię. Podlega ona zwrotowi wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w licytacji, ale jej nie wygrali. W przypadku zwycięzcy, jest ona odliczana od wynegocjowanej ceny zakupu. Jeśli jednak w ustalonym terminie zwycięzca nie wpłaci reszty kwoty, straci prawo do nabycia przedmiotu licytacji i rękojmię.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika