Ile komornik może zająć z emerytury i renty? Zmiany w przepisach

Jeśli jesteś na emeryturze lub pobierasz rentę, sprawdź, jakie zmiany w przepisach obowiązują od tego roku. Jedną z możliwości odzyskania długu lub jego części przez komornika jest zajęcie emerytury. Warto wiedzieć, ile komornik ma prawo zająć z emerytury, a ile pieniędzy jest zobowiązany pozostawić, a także, jakie zasady obowiązują wobec tzw. trzynastej emerytury..

Dwa limity potrąceń

Komornik nie może zająć całej emerytury bez względu na to, ile kredytów i wierzycieli ma emeryt. Musi wziąć pod uwagę dwa limity, do czego jest prawnie zobligowany, a mianowicie maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia (odpowiedni procent kwoty świadczenia brutto, czyli w tym przypadku emerytury) oraz tzw. kwotę wolną od potrąceń, czyli sumę, którą musi pozostawić z emerytury na zaspokojenie podstawowych życiowych potrzeb.

Ile komornik może pobrać z emerytury?

Kwotę tę oblicza się na podstawie rodzaju zadłużenia – w przypadku egzekucji świadczeń niealimentacyjnych może jednorazowo zająć maks. 25 proc. wartości emerytury brutto. Z kolei w przypadku świadczeń alimentacyjnych może pobrać maks. 60 proc. kwoty emerytury brutto. Co to oznacza w praktyce?

Komornik ma prawo jednorazowo zająć maks. 25 proc. świadczenia i musi pozostawić tzw. kwotę wolną od zajęć – czyli aktualnie 825 zł netto. Warto też zaznaczyć, że potrącenie do 25% świadczenia dotyczy emerytur od 1400 zł brutto.

Jeśli jednak są to zaległości w wypłacaniu alimentów, ma prawo zająć aż 60 proc. emerytury – w takich przypadkach kwota wolna od zajęć to 500 zł netto.

Jaką kwotę komornik jest zobligowany zostawić?

Według aktualnie obowiązujących przepisów komornik nie może zająć pełnej emerytury lub renty, ale ma prawo zająć część z nich. Przeprowadzając zajęcie, musi pozostawić dłużnikowi tzw. kwotę wolną od potrąceń, czyli minimum środków, dzięki którym dłużnik będzie mógł żyć na podstawowym poziomie bez rezygnowania z zaspokajania podstawowych życiowych potrzeb.

Kwoty emerytur i rent wolne od egzekucji obowiązujące do 1 marca 2020 r.

Warto wiedzieć, że tzw. kwoty wolne od potrąceń będą waloryzowane co roku od 1 marca na tych samych zasadach, co emerytury oraz renty.
200 zł – w razie potrącania z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub opiekuńczo-leczniczych;
500 zł – dotyczy należności alimentacyjnych;
660 zł – dotyczy pobieranych niesłusznie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej czy ubezpieczeń społecznych;
825 zł – dotyczy sum pobieranych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne.

Zajęcie emerytury a tzw. trzynastka

„Trzynastka”, czyli dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów, nie podlega egzekucji komorniczej. Komornik ma zatem prawo zająć emeryturę dłużnika zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale „trzynastki” są wyjątkiem.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika