Dokumenty do pobrania

Jeśli decydujemy się skorzystać ze wsparcia komornika, będziemy musieli wypełnić odpowiednie dokumenty, np. wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych lub o alimenty, o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji czy też wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

W prawidłowo wypełnionym wniosku należy wymienić m.in. strony postępowania, miejsce ich zamieszkania itd. Komornik sądowy udzieli wskazówek, jak dokładnie należy sporządzić dany dokument. Wniosek można wysłać pocztą lub złożyć w kancelarii komornika.

Wzory wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej:

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych
  Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych Zgłaszając sprawę do komornika, trzeba wypełnić wniosek egzekucyjny i dołączyć tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności (oryginał). Prawidłowo sformułowany wniosek powinien zawierać strony postępowania, ich miejsca zamieszkania, wysokość świadczenia itp.;

  Pobierz wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty
  Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty wierzyciel nie ma obowiązku określać sposobu egzekucji czy wskazywać majątku dłużnika. Ustalenie wysokości dochodów to zadanie komornika;

  Pobierz wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

 • Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji
  Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji komornik, wszczynając postępowanie egzekucyjne w celu eksmisji, wzywa dłużnika do dobrowolnego wykonania obowiązku nałożonego przez sąd, określając termin;

  Pobierz wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji

 • Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
  Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza Wniosek dla spadkobiercy najbezpieczniejsze jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wiąże się to z ograniczeniem odpowiedzialności spadkobiercy za długi do wysokości spadku, czyli do wysokości majątku wchodzącego w jego skład.

  Pobierz wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wypełniony i podpisany wniosek należy przedłożyć w kancelarii komornika wraz z dołączonym oryginałem tytułu wykonawczego.

Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika