Dokumenty do pobrania

Jeśli decydujemy się skorzystać ze wsparcia komornika, będziemy musieli wypełnić odpowiednie dokumenty, np. wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych lub o alimenty, o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji czy też wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. W prawidłowo wypełnionym wniosku należy wymienić m.in. strony postępowania, miejsce ich zamieszkania itd. Komornik sądowy udzieli wskazówek, jak dokładnie należy go sporządzić. Wniosek można wysłać pocztą lub złożyć w kancelarii komornika.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika