Cofnięcie wniosku egzekucyjnego

Egzekucja komornicza to dla każdego dłużnika poważny problem. To utrata majątku oraz stres. Już po rozpoczęciu postępowania jest mało opcji. Można jednak dojść do porozumienia z komornikiem lub wierzycielem w sprawie spłaty długu. W razie braku ugody, można wystąpić o cofnięcie wniosku egzekucyjnego. Co to oznacza i jak to zrobić? Wyjaśnienie poniżej.

Cofnięcie wniosku egzekucyjnego

Wniosek egzekucyjny jest rozwiązaniem stosowanym przez wierzyciela w celu dochodzenia swojego roszczenia poprzez przymusowe zajęcie mienia dłużnika i sprzedaż go na licytacji. Czy można cofnąć wniosek egzekucyjny? Tak, w pewnych sytuacjach wierzyciel może zdecydować się cofnąć ten wniosek. Proces ściągania należności może zatrzymać tylko wierzyciel. Umorzenie wniosku jest dopuszczalne pod warunkiem, że sąd wyrazi na to zgodę.

Cofnięcie wniosku egzekucyjnego stanowi proces prawny, w którym wierzyciel decyduje się wycofać skierowany do komornika wniosek o przeprowadzenie egzekucji na majątku dłużnika w celu odzyskania swojego należnego długu.

Przyczyny cofnięcia wniosku egzekucyjnego 

Przyczyny takiej decyzji mogą być różne. Mogą to być np. negocjacje z dłużnikiem, zawarcie ugody, uzyskanie innych informacji lub zmiana okoliczności. Najczęstszym powodem jest spłata przez dłużnika całej kwoty. Jest to krok, który może być podjęty z różnych przyczyn i może wiązać się z pewnymi konsekwencjami, w tym kosztami komorniczymi.

Spłata części długu – czy to wystarczy? 

Brak całej kwoty zadłużenia może być przyczyną, dla której wierzyciel nie będzie chciał cofnąć wniosku egzekucyjnego. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Oszczędności, które pokryją część długu, mogą być podstawą do cofnięcia wniosku egzekucyjnego przez wierzyciela, ale dzieje się tak rzadko.

Czy dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie egzekucji?

Również dłużnik może wnioskować o umorzenie egzekucji. Jednak umorzenie postępowania na jego wniosek może nastąpić jedynie wtedy, gdy przed dniem złożenia wniosku roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu. Dodatkowo jeśli wierzyciel nie udowodni, że doszło do zdarzenia, w efekcie czego bieg terminu przedawnienia przerwał się. Bywają sytuacje, że doszło do przerwania biegu przedawnienia, jednak wierzycielowi nie udało się tego wykazać. Wtedy postępowanie zostaje umorzone.

Cofnięcie wniosku egzekucyjnego a koszty komornicze

Warto zaznaczyć, że cofnięcie wniosku egzekucyjnego przez wierzyciela nie jest procesem wolnym od kosztów. Koszty związane z egzekucją, takie jak opłata komornicza czy koszty ogłoszeń o licytacji, mogą zostać naliczone w momencie, gdy wniosek został już złożony i wszczęta została procedura egzekucyjna. W momencie cofnięcia wniosku mogą one zostać do uregulowania przez wierzyciela.

W niektórych przypadkach, jeśli wierzyciel wycofa wniosek przed wszczęciem egzekucji lub na bardzo wczesnym etapie postępowania, można uniknąć części kosztów lub ograniczyć ich wysokość. Jednak jeśli procedura egzekucyjna już się rozpoczęła, szansa na to jest niewielka.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika