Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

Wiele osób decyduje się wziąć kredyt albo chwilówkę, ale nie zawsze udaje się spłacić te zobowiązanie w terminie. Są sytuacje, że długiem zajmuje się kancelaria komornicza. Przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki, warto sprawdzić, co dzieje się, gdy jest problem ze spłatą rat. Wyjaśniamy, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy – poniżej szczegóły. 

Zasiłek chorobowy a komornik 

W razie zalegania z płatnościami i braku odpowiedzi na wezwania do zapłaty, komornik może wszcząć z ramienia sądu postępowanie egzekucyjne. Zwykle oznacza to zajęcie przez niego części dochodów, ruchomości lub nieruchomości. Co jednak z zasiłkiem chorobowym?

Najpierw komornik ustala, jakie składniki majątku są w posiadaniu dłużnika. Wysyła do ZUS zapytanie o wskazanie źródeł dochodu, a do pracodawcy pismo, w którym zobowiązuje go do potrącania części wypłaty pracownikowi w związku ze spłatą przez niego długu. Potrąceń z zasiłków dokonuje się na innych zasadach niż te, które dotyczą wynagrodzenia za pracę. Jednak czy komornik może zająć chorobowe?

Zajęcie zasiłku chorobowego przez komornika

Komornik ma prawo podczas prowadzenia swoich czynności zająć zasiłek chorobowy, jeśli został on wypłacony w formie gotówkowej. Reguluje to Ustawa o emeryturach i rentach. Zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, komornik może zająć wszelkie środki pieniężne, które są w posiadaniu dłużnika. Oznacza to, że jeśli dłużnik otrzymał zasiłek chorobowy w formie gotówkowej, to komornik może go zająć.

Komornik może też zająć zasiłek chorobowy, jeśli został on wypłacony w formie świadczenia pieniężnego. Ma też prawo do przejęcia zasiłku chorobowego, jeśli został on wypłacony w formie świadczenia rzeczowego. Jeśli jednak zasiłek chorobowy został wypłacony w formie przelewu bankowego lub przelewu na konto bankowe, komornik nie może go zająć. 

Zajęcie komornicze z zasiłku chorobowego

Nie ma w polskim prawie zapisu, który zabraniałby komornikowi przeprowadzenie zajęcia z zasiłku chorobowego. Prawo nie zabrania ściągania długu z zasiłku chorobowego. Komornik ma takie prawo, a o szczegółach decydują regulacje konkretnych ustaw. Zajęcie zasiłku chorobowego nie wynika ze złej woli komornika.

W zależności od rodzaju zadłużenia – raty kredytu, podatki, alimenty czy inne zobowiązania – wysokość dopuszczalnego zajęcia może być różna – na przykład 25% (np. pożyczki), 50% (długi niealimentacyjne) czy nawet 60% kwoty zasiłku (w przypadku egzekucji alimentów). Obowiązuje też kwota wolna od potrąceń – jest ona ustalana na początku marca każdego roku.

Potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego – ile komornik może zabrać?

Wiemy już, że możliwe są potrącenia z zasiłku chorobowego, a zatem wyjaśnijmy, jaka jest ich dopuszczalna wysokość. Gdy wypłatę świadczeń przejmuje ZUS, potrącenia są realizowane na zasadach z przepisów o emeryturach i rentach. 

Kwoty wolne od potrąceń z zasiłku chorobowego

Do 28 lutego 2023 roku obowiązują takie kwoty wolne od zajęć komorniczych:

  • w przypadku zadłużeń alimentacyjnych – 594,05 zł,
  • zadłużenia niealimentacyjne – 980,19 zł zł,
  • zadłużenia względem placówek zdrowotnych, domów opieki społecznej, zakładów opiekuńczo leczniczych – 237,61 zł.

Pozostałą kwotę zasiłku komornik może zająć na spłatę zadłużenia. 

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika