Czy można wybrać komornika?

Komornik ma wiele zadań, ale przede wszystkim zajmuje się egzekwowaniem długów. Działa w ramach konkretnego rewiru komorniczego, a zatem warto postawić sobie pytanie, czy wierzyciel ma prawo wybrać komornika spoza właściwego rewiru? Kwestię tę wyjaśniamy poniżej.

Co to jest rewir komorniczy?

Rewir jest jednostką terytorialną – to w nim dany komornik ma uprawnienia władcze. W jednym rewirze może działać jeden komornik lub też kilku – decyzję w tej sprawie podejmuje Minister Sprawiedliwości. Bierze on pod uwagę różne czynniki – między innymi liczbę spraw, ich stan, zaległości w pracy rewiru, liczbę ludności oraz przedsiębiorców działających w rewirze. Jak jednak jest z wyborem komornika w poszczególnych sprawach?

Egzekwowanie należności z nieruchomości

Komornik wykonuje wyroki sądowe, co oznacza, że prowadzi działania w imieniu państwa. Nie można wybrać komornika przy egzekucji z nieruchomości – ją może przeprowadzić tylko komornik sądowy, w okręgu którego dana nieruchomość się znajduje. Jeśli jest ona w kilku okręgach, wyboru dokonuje wierzyciel.

Wybrany przez komornika komornik, czyli spoza rewiru, ma obowiązek zawiadomić komornika, który zająłby się sprawą zgodnie z położeniem miejsca, o wszczęciu i zakończeniu egzekucji. Komornik swoje czynności rozpoczyna realizować na podstawie wniosku – łączący ich stosunek ma charakter publicznoprawny.

Kiedy można wybrać komornika?

Egzekucje z nieruchomości, a także sprawy, w których obowiązują odrębne przepisy o egzekucji, wierzyciel ma prawo wybrać komornika z całej Polski. Jest tylko jeden warunek –nie może w danym rewirze być zaległości w realizowaniu lokalnych spraw dłuższych niż sześć miesięcy.

Co ważne, wybrany komornik nie może odmówić wszczęcia egzekucji oraz różnych czynności komorniczych. Warto też zapamiętać, że jeśli komornik wykonuje czynności poza swoim rewirem, to wierzyciel jest zobowiązany pokryć koszty dojazdu i/lub noclegów – nawet jeżeli wierzyciel jest zwolniony z kosztów sądowych.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika