Ile może zabrać komornik z pensji, emerytury, konta, zlecenia?

Ile komornik może pobrać z pensji dłużnika za pracę etatową, z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia, emerytury lub z rachunku bankowego? Sprawdź, ile komornik ma prawo zająć, a także, ile musi pozostawić osobie zadłużonej. Inaczej potraktuje też dług zwykły i alimentacyjny. Szczegóły poniżej.

Ile komornik może zająć z pensji?

Dług zwykły
Jeżeli dłużnik pracuje w oparciu o umowę o pracę, komornik występuje do pracodawcy, aby ten potrącał i przesyłał 50 proc. pensji dłużnika na konto komornicze. Ma jednak obowiązek pozostawić dłużnikowi kwotę wolną od zajęć, która jest równa wysokości minimalnego wynagrodzenia – obecnie (czerwiec 2019 r.) jest 2250 zł brutto (1634 zł netto). W przypadku pensji minimalnej komornik nic nie pobiera, ale zadłużenie nadal rośnie.

Dług alimentacyjny
W przypadku długu alimentacyjnego komornik zajmie więcej – 60 proc. Co więcej, nie ma tu kwoty wolnej od egzekucji, nawet w przypadku jedynie pensji minimalnej.

Emerytura
W przypadku emerytury i długu zwykłego, komornik może pobrać jej 25 proc., ale musi pozostawić kwotę wolną od zajęć – obecnie jest to 825 zł netto. Jeśli jest to dług alimentacyjny, zajmuje więcej, bo 60 proc., ale kwota wolna od egzekucji jest niższa – wynosi 500 zł na rękę. Warto też dodać – jak już pisaliśmy wcześniej na blogu – że tzw. trzynasta emerytura (Emerytura+) jest wolna od zajęć.

Umowy cywilnoprawne – o dzieło lub zlecenie
Jeśli dłużnik pracuje w oparciu o umowę zlecenie lub dzieło, komornik ma prawo pobrać całość wierzytelności, jeśli nie jest to jego jedyne źródło dochodu. Jeśli tak, to zgodnie z art. 833§2 [1] kpc „Przepisy art. 87 i art. 87[1] Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

Zajęcia z konta bankowego

Dług zwykły
Komornik może też przejmować pieniądze, które są przelewane na rachunek bankowy dłużnika. Może też prowadzić czynności równocześnie, czyli dokonywać egzekucji komorniczej na różnych elementach majątku, tj. pensji, konta bankowego, nieruchomości itd. W przypadku rachunku bankowego obowiązuje jednak kwota wolna od egzekucji, tj. 75 proc. minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli 1687,50 zł (stan na czerwiec 2019 r.).

Dług alimentacyjny
Jeśli jest to dług alimentacyjny, komornik może zająć wszystko – kwota wolna od egzekucji nie została wprowadzona.

Spis inwentarza Bydgoszcz

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika